Håper mange vil svare

-Vi håper mange vil svare på undersøkelsen, sier Nils André Gundersen, folkehelserådgiver i fylkeskommunen.

Illustrasjonsfoto: Fotolia

Mandag 23. september sende de første av mer enn 60 000 invitasjoner ut til innbyggere i Agder over 18 år. Disse er trukket ut tilfeldig via folkeregisteret. Folkehelseundersøkelsen gjennomføres digital. 

Trivsel og livskvalitet

Undersøkelsen tar for seg helse, trivsel og andre faktorer som påvirker folkehelsa. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvor fornøyd innbyggerne er med nærmiljøet, lokale tilbud og aktiviteter, spørsmål om helse, om nærmiljø, levevaner, skader og ulykker. En egen del handler om livskvalitet.

Samarbeid

Fylkeshelseundersøkelsene i Agder er et samarbeid mellom fylkeskommunene og Folkehelseinstituttet.
Rapporten med funnene, ventes å være klar vinteren 2020. Svarene skal fylkeskommunen og kommunene på Agder bruke til å bedre treffe i sitt arbeid med folkehelsa. Svarene vil bli klart i første kvartal 2020.

Innlogging og anonymitet

For å delta i undersøkelsen må du logge deg inn via ID-porten. Opplysningene som du gir i spørreskjema blir oppbevart og behandlet etter gjeldende regler for personvern.

Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. Fødselsnummer oppbevares adskilt fra andre opplysninger om deg. All forskning vil følge reglene i helseforskningsloven og bli utført av Folkehelseinstituttet eller andre forskningsinstitusjoner som er godkjent av regionale forskningsetiske komiteer.

Før du svarer på undersøkelsen får du mer informasjon om personvern.

Mer info om undersøkelsen finner du her.

Film om undersøkelsen