Fylkesordfører inviterer til vegåpning av fv. 409 Krøgenes – Tromøybrua

Alle er velkomne til å delta

Den 18. oktober 2019 kl. 12.00 vil det være offisiell åpning av ny fylkesveg 409 Krøgenes - Tromøybrua. Ordfører og/eller andre representanter inviteres til åpningen.

Det vil det være representanter fra Aust-Agder fylkeskommune, entreprenør og Statens vegvesen til stede på åpningen. Åpningen vil foregå ved på det nye kollektivknutepunktet ved rundkjøringen på Krøgenes.

Alle er velkommen til å delta.

Vennligst bekreft din deltakelse til Statens vegvesen ved Ingvild Møgster Lindaas, epost: Ingvild.lindaas@vegvesen.no