Dialogkonferanse 5. juni om utslippsfri båttransport i Arendal indre havn

- Vi har gleden av å invitere markedsaktører og andre interessenter til en dialogkonferanse om utslippsfri båttransport i Arendal indre havn, sier prosjekteier Lev-Egil Thorsen i Aust-Agder fylkeskommune.

Aust-Agder fylkeskommune og Arendal kommune er partnere i prosjektet «Utslippsfri båttransport i Arendal indre havn». Prosjektet har mål å etablerere universelt utformet utslippsfri båttransport i Arendal etter sommerferien 2022. Rutetilbudet som skal dekkes er mellom Tyholmen, Kolbjørnsvik og Skilsø. Med universelt utformet båttransport menes at det skal være enkelt å ta bevegelseshemmede, folk med barnevogner og sykler m.v om bord i fergen.

- Det er spennende at Arendal, med sine lange tradisjoner som sjøfartsby og klimavennlig by, nå kombinerer dette ved å elektrifisere persontransporten til sjøs, sier klima- og miljørådgiver i Arendal kommune Ragnhild Hammer. For å få til dette ønsker partnerne å bruke dialogkonferansen til å få bedre innsikt i hvilke muligheter og handlingsrom som finnes i markedet.

- Vi ønsker å lære mer om hvor langt markedet har kommet før vi går videre med selve anskaffelsesprosessen. Formålet med dialogkonferansen er økt kunnskap, sier Thorsen.

Konferansen avholdes på Clarion Hotell Tyholmen onsdag 5.juni kl 10.00-14.30.

Se følgende sak fra fylkestinget for bakgrunn: https://sru.austagderfk.no/api/utvalg/200102/moter/378368/behandlinger/10/0

Invitasjon til konferansen er kunngjort på Doffin, se nærmere informasjon her: https://www.doffin.no/Notice/Details/2019-306322

Ved spørsmål kontakt:
Rådgiver Cato Moen i Aust-Agder fylkeskommune på cato.moen@austagderfk.no eller på telefon 992 78 245.