Bredbåndsutbygging

Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i fylkene i Agder i forbindelse med statsstøtte til utbygging.

Det er søkt om statsstøtte til utbygging av bredbåndsnett i følgende områder i Agder (klikk på stedsnavn for å få opp kart):

 

Kommune Områder
Arendal Våje, Brekka, Noddeland
Farsund Kjørefjord - Biland,
Spind vest
Flekkefjord Gyland
Froland Hynnekleiv,
Mjåvatn og omegn,
Mykland
Gjerstad Brokeland,
Mobrua - Vik - Egdalen,
Moreina - Valle allé
Grimstad

Grefstad
Homborsund
Kleppekjærveien
Håland - Stalleland - Igland
Medtveit - Kiland - Grøsle - Fillingtveit

Hægebostad Birkeland
Iveland

Frikstad,
Ljosland - Håverstad

Kristiansand Ytre Randesund,
Ålefjær
Kvinesdal Fjotland,
Røyland -Bergesli
Lillesand  Prosjekt 1 og 4
Lindesnes  Fasseland – Blørstad - Midtstøle
Lyngdal Lyngdal nord og
Lyngdal vest
Risør  Gjernes
Søgne

Amfeneset
Eikestøl, Dal, Holmen
Skuggedal, Årstøl, Svemland
Vognsneset, Lyngmyr

Tvedestrand Angelstad - Skjerkholt
Vegårshei Lia – Takserås – Bjorvatten
Ormshammer
Øygardslia
Vennesla

Robstad - Hageland

Ettersom det bare ytes statsstøtte til nestegenerasjons bredbånd (med nedlastingshastigheter på minst 30 Mbit/s), er det bare eksisterende eller planlagte nett med tilbud om slik hastighet som skal kartlegges.

Aktører som allerede har – eller har planer om utbygging av - slikt bredbåndsnett i hele eller deler av områdene angitt ovenfor, bes derfor melde fra om dette til:

Kjell Pedersen-Rise, kjell.pedersen-rise@sarv.no innen 18.06.2019.

For aktører som ikke allerede har nett i området, men som har planer om å bygge ut i de nærmeste tre årene, skal planene være konkrete.