Begjæring om midlertidig forføyning

Arendal, 25.06.19: En av tilbyderne har inngitt begjæring om midlertidig forføyning i konkurransen om bygging av ny samlokalisert fagskole med tilhørende tannklinikk i Grimstad kommune. – Etter fylkeskommunens syn har konkurransen blitt gjennomført i tråd med anskaffelsesregelverket, sier fylkesbyggesjef Kai Valthyr-Hansen i Aust-Agder fylkeskommune.

7. juni 2019 fremla Aust-Agder fylkeskommune vinnerforslaget i en konkurranse om bygging av ny samlokalisert fagskole med tilhørende tannklinikk i Grimstad kommune. Det følger av lov om offentlige anskaffelser at det er en karensperiode på 10 dager før kontrakt kan signeres. I karensperioden ble det bedt om innsyn fra en av tilbyderne, og det ble fremsatt anførsler om at konkurransen ikke er gjennomført i henhold til bestemmelsene i anskaffelsesregelverket.

Aust-Agder fylkeskommune utvidet karensperioden for å besvare anførslene. Tilbyderen valgte å sende en administrativ klage på flere forhold knyttet til gjennomføringen av konkurransen. Fylkeskommunen har behandlet den administrative klagen, hvor fylkeskommunens konkluderer med at konkurransen har blitt gjennomført etter anskaffelsesregelverkets bestemmelser og at riktig vinner av konkurransen er den innstilte.

Tilbyder som sendte inn den administrative klagen er av en annen oppfatning, og sendte 24. juni inn en begjæring om midlertidig forføyning som hindrer fylkeskommunen fra å inngå kontrakt med den innstilte vinneren av konkurransen inntil spørsmålet er avgjort i tingretten. Videre prosess i saken følger ordinær behandling i slike saker. 

For spørsmål, kontakt:
- Fylkesbyggesjef Kai Valthyr-Hansen, mobil 928 51 243, e-post kai.valthyr-hansen@austagderfk.no
- Fylkesrådmann John G. Bergh, mobil 900 11 693, e-post john.g.bergh@austagderfk.no