Ung medvirkning i Agder

Hva er det viktigste for ungdom NÅ, og hvordan sørge for at ungdom får være med å utforme fremtiden på Agder på en god måte? Det er tema for ungdomskonferansen Ung medvirkning i Agder 2020, hvor ungdom blir invitert til å si sin mening - møte politikere og lære om hvordan de kan påvirke samfunnsutviklingen i fremtiden.

To representanter mellom 13 og 22 år fra hver kommune i Agder blir valgt ut til å delta på ungdomskonferansen 9.-10. juni 2018. 

Gjennom workshops ønsker man å lytte til de unge, synliggjøre dagens og fremtidens utfordringsbilde for ungdom i Agder, og finne ut hvordan barn og unge best kan 
delta aktivt i Agder fylkeskommune fra 1. januar 2020.

Ta kontakt med Elev- og lærlingombudet for mer informasjon. Hun heter Dignora Lise Løddesøl og har telefonnummer 94052602

Hvem står bak ungdomskonferansen?

Ung medvirkning i Agder 2020 er et samarbeidsprosjekt mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner. Prosjektet har fått kr 180.000,- i støtte fra Aktiv Ungdom, EUs program for ungdom og ungdomsarbeidere – under prosjektkategorien Ungdomspolitiske møter.