Trebiennalen 2018

Trebiennalen arrangeres for 7. gang i Agder når det ønskes velkommen til Vennesla 22. november 2018. Formålet er å stimulere til økt og ny bruk av tre i Agderregionen.

Årets Trebiennale vil fokusere på hvordan vi kan vi få private og offentlige utbyggere til å øke bruken av tre. Vi får høre om vår byggetradisjon, de positive effekter og utfordringer for bruk av tre samt gode og inspirerende eksempler på trearkitektur. Industrien og offentlig utbyggere vil gi sitt syn på bruk av tre.

Målgrupper er politikere, arkitekter, konsulenter, kommuner, fylkeskommuner, private utbyggere og entreprenører.

Arrangør: Aust-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Vest-Agder fylkeskommune og Innovasjon Norge.

Program

Deltagelsen er gratis. Påmeldingsfrist 15.november.

Påmelding:https://austagderfk.pameldingssystem.no/trebiennalen-2018

Formålet med Trebiennalen er å stimulere til økt og ny bruk av tre i Agderregionen. Det fokuseres både på tradisjonell trebyggeri og  fremtidsrettet utnyttelse av tre i bygg og anlegg. Agder har en synlig tradisjon med å bygge i tre, spesielt kan det vises til Sørlandsbyene og den unike bebyggelsen i uthavnene. Tre som byggemateriale har en rekke unike fordeler blant annet med hensyn til klima og kvalitet til innemiljø.