To nye rektorer og ny assisterende utdanningssjef

Linda Jacobsen og Eirik Kaasa Eliassen er nye rektorer ved hhv. Møglestu videregående skole og Risør videregående skole. Halvard Berg er konstituert som ny assisterende utdanningssjef.

Linda Jacobsen er ny rektor ved Møglestu videregående skole. Foto: Jan Aabøe.

Jacobsen ny rektor ved Møglestu vgs
Linda Jacobsen er på plass i rektorstolen på Møglestu videregående skole i Lillesand. Denne overtar hun etter Dag Gulbrandsen, som gikk av med pensjon i juni. Jacobsen er lektor med bl.a. norsk og engelsk i fagkretsen og har mastergrad i ledelse og administrasjon fra Universitetet i Agder. Hun har lang undervisningserfaring fra flere videregående skoler i Vest-Agder og kommer nå fra Tangen videregående skole i Kristiansand der hun har vært avdelingsleder de siste åtte årene.

Eliassen ny rektor på Risør vgs
Eirik Kaasa Eliassen har overtatt rektorstillingen ved Risør videregående skole etter Ove Konrad Gravningsmyr, som i løpet av høsten blir pensjonist. Eliassen er utdannet filmprodusent fra Høgskolen i Lillehammer og har i flere år jobbet med dokumentar- og spillefilm. Han har undervist i mediefag ved Akademiet videregående skole i Drammen, har vært undervisningsleder ved Høgskolen i Lillehammer og kommer nå fra stilling som pedagogisk rådgiver ved It’s Learning, en digital læringsplattform som brukes i skoleverket. Eliassen har også yrkespedagogisk utdanning fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

Eirik Kaasa Eliassen er ny rektor ved Risør videregående skole. Foto: Jan Aabøe.

Eirik Kaasa Eliassen er ny rektor ved Risør videregående skole. Foto: Jan Aabøe.

Berg ny assisterende utdanningssjef
Halvard Berg er fra 1. september konstituert som ny assisterende utdanningssjef i Aust-Agder fylkeskommune. Berg kommer fra stillingen som rådgiver ved utdanningsavdelingen. Han er utdannet cand.scient. fra Universitetet i Oslo med hovedfag i naturgeografi. Han har i tillegg engelsk grunnfag, praktisk-pedagogisk utdanning (UiO), ett-års studium i personalledelse og kompetanseutvikling fra UiA og rektorutdanning fra BI. Han har 13 års undervisningserfaring fra grunn- og videregående skole og har bred forvaltningserfaring fra tidligere Fylkesmannen i Aust-Agder, Vest-Agder fylkeskommune og de siste 13 årene fra utdanningsavdelingen i Aust-Agder fylkeskommune. 

Halvard Berg er konstituert som ny assisterende utdanningssjef. Foto: Jan Aabøe.

Halvard Berg er konstituert som ny assisterende utdanningssjef. Foto: Jan Aabøe.