Stuenes skole fikk pris for arbeid mot mobbing

På fylkestingets møte 13. februar 2018 ble Stuenes skole tildelt Aust-Agder fylkeskommunes pris for arbeid mot mobbing for 2017.

Fylkesordfører Gro Bråten delte ut fylkeskommunens pris for arbeid mot mobbing for 2017 til Stuenes skole representert ved rektor May Dypdalen. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Leder av juryen og fylkesordfører Gro Bråten delte ut prisen til rektor May Dypdalen som representerte skolen sammen med rådgiver Ruth Andersen. Prisen består av et diplom og et økonomisk beløp på 50 000 kroner. Prispengene skal benyttes til tiltak som fremmer et trygt og godt elevmiljø på vinnerskolen.

– Stuenes skole har over flere år jobbet systematisk og strategisk med skolemiljøet. Miljøet på skolen har endret seg positivt ved konkret bevisstgjøring og ved å jobbe med ulike kulturtiltak både blant elever og ansatte. Stuenes skole har i sitt arbeid hatt fokus på hele skolesamfunnet – og alle elever har fått være delaktige. Skolen har ved sitt arbeid vist at det er mulig, og gir resultater, når elever, ansatte og foresatte står samlet i arbeidet for å skape et best mulig skolemiljø, siterte Bråten fra jurybegrunnelsen.

Juryen har bestått av:
• Leder av juryen, fylkesordfører Gro Bråten
• Regiondirektør KS Agder Jan Inge Tungesvik
• Leder av Utdanningsforbundet i Aust-Agder Ottar Stordal
• Leder av Elevorganisasjonen i Aust-Agder Maria Hørte
• Leder av fylkestingets utdanningskomite Dag Eide
• Elev- og lærlingombud Diagnora Lise Løddesøl
• Nestleder i utdanningskomiteen Peter André Busch

Stuenes skole:
Stuenes skole er en 1-10 skole i Arendal kommune. Det er 530 elever på skolen.

Bakgrunn:
Fylkestinget vedtok 13. desember 2016 i saken om «Styrking av arbeidet mot mobbing og arbeidet med elevers psykiske helse» å etablere en årlig pris til skole, grunnskole eller videregående skole, som har vist særlig stor innsats for å forebygge og bekjempe mobbing. Fylkestinget vedtok videre 25. april 2017 i saken «Aust-Agder fylkeskommunes pris for arbeid mot mobbing i grunnopplæringen» at følgende kriterier for prisen:
a) Skolen har arbeidet og arbeider langsiktig og systematisk med bekjempelse av mobbing og for et psykososialt læringsmiljø.
b) Skolemiljøet skal være preget av tilhørighet, trivsel, tillit og trygghet.
c) Skolen har fokus på gode relasjoner elevene imellom og i forholdet elev-lærer.
d) Skolens arbeid mot mobbing og arbeid for å fremme god psykisk helse er tydelig i skolens strategiske og operative dokumenter og skal involvere alle på skolen.
e) Elevene er involvert i arbeidet for å fremme god psykososialt miljø på skolen.
f) Godt samarbeid mellom skole og hjem er etablert.

Les mer om prisen her.