Seminar om marin forsøpling

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune inviterer til seminar om marin forsøpling på Scandic hotel Grimstad 27.11.2018.

 Det er stor aktivitet med mange tiltak og prosjekter i Agder, og vi ønsker gjennom seminaret å legge til rette for økt samarbeid og gi inspirasjon til videre innsats for miljøet.

Påmelding innen 14. november:

https://austagderfk.pameldingssystem.no/marin-forsopling-seminar
Seminaret er gratis, og det blir servert lunsj.

Foreløpig program:

Kaffe og frukt fra kl 9.00

 Kl 9.30 Velkommen ved fylkesmann Stein Ytterdahl

 Plast – hva er problemet? ved Per-Erik Schulze, Naturvernforbundet

 Prosjekt Ren Kystlinje ved Jon Albretsen, Havforskningsinstituttet

 Raet nasjonalpark ved Jenny Marie Guldbrandsen, nasjonalparkforvalter

 In the same boat ved Kamilla Solheim, In the same boat

 Informasjon fra regionale myndigheter ved Veronica Skjævestad, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og Berit Gregersen, Aust-Agder fylkeskommune

 Kl 12.00-13.00 LUNSJ

 Innlegg fra organisasjoner og foreninger som har fått tilskudd til tiltak mot marin forsøpling i 2018:

 Kystgrunneierlaget Sør, Risør Akvarium, Våre Strender, Friluftsrådet Lindesnesregionen, LiBiR IKS, Avfall Sør, Lister Friluftsråd og Green Bay.

 Tanker om videre arbeid i Agder og Vel hjem ved fylkesvaraordfører i Aust-Agder Jon-Olav Strand