Nytt fortau på Natvig

Nytt fortau på fylkesvei 420 Natvig ble markert med snorklipping 28. november

Fra venstre: Fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand, fylkesordfører Gro Bråten, ordfører i Arendal Robert Nordli og nabo Geir Larsen. Foto: Statens vegvesen.

Prosjektet har hatt en kostnadsramme 5,5 mill. kroner, og omfatter rundt 320 meter med fortau.

Stort lokalt engasjement har ført til at prosjektet har blitt gjennomført. Dette er et godt trafikksikkerhetsprosjekt, som gjør at skolebarn slipper å krysse fylkesveg i plan, men kan følge fortau til undergang under fylkesvegen.

Det har vært et godt samarbeid med naboer under planlegging og gjennomføring av prosjektet.