Nulltoleranse for trakassering og diskriminering

Fylkesordfører i Aust-Agder Gro Bråten har signert på kampanjen «Aldri OK».

Målet med kampanjen er å fremme en kultur der det er nulltoleranse for seksuell trakassering, vold eller diskriminering.

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (UiB) står bak den nasjonale kampanjen «Aldri OK» på norske høyere utdanningsinstitusjoner. Målet med kampanjen er å bevisstgjøre studenter og ansatte i høyere utdanning, men også i storsamfunnet, på grensene i møte mellom mennesker. Kampanjen foregår i sosiale medier.

Fylkesordføreren har signert oppropet sammen med leder for Studentorganisasjonen i Agder Kai Steffen Østensen på vegne av 13 000 studenter i Agder.

Les det signerte oppropet her.