Mulighetsstudie for uthavnene som besøksmål

Uthavnene på Agder kan by på særegne historiske miljø og rike naturopplevelser. Dette gjør dem til attraktive besøksmål, med et stort potensiale for verdiskapning. Kulturmiljøet og naturen i uthavnene er imidlertid sårbare, slik at enhver tilrettelegging må være skånsom og på stedets premisser

Loshavn, Farsund kommune. Foto: Bjarne T. Sørensen

I 2017 har prosjektet Uthavner i verdensklasse gjennomført en mulighetsstudie for uthavnene som besøksmål. Hensikten med mulighetsstudien er å kartlegge infrastrukturen i uthavnene, vurdere utfordringer og muligheter, og gjennom dette etablere et helhetlig kunnskapsgrunnlag for kommunene, fylkeskommunene og reiselivsnæringen. Når det gjelder nye tiltak, ligger det til grunn at de skal være bærekraftige for kulturmiljøet, naturen og balansere tilgjengelighet for allmenheten opp mot privatliv for fastboende og hytteeiere.

Det er uthavnene Loshavn, Svinør, Merdø og Lyngør som er kartlagt i denne rapporten.

Asplan Viak har gjennomført kartleggingen på oppdrag fra prosjektet Uthavner i verdensklasse. Arbeidet er utført med økonomisk støtte fra Riksantikvarens verdiskapningsprogram.

Hele rapporten kan leses her.