Kristiansen ny utdanningssjef

Stein Kristiansen tiltrer 1. september 2018 som utdanningssjef i Aust-Agder fylkeskommune. – Stein har tidligere vært utdanningssjef i syv år i fylkeskommunen og har solid erfaring i ledelse av utdanningsvirksomheten, sier fylkesrådmann John G. Bergh.

Foto: Jan Aabøe

Stein Kristiansen kommer fra stillingen som assisterende utdanningssjef. Som utdanningssjef blir han medlem av fylkesrådmannens ledergruppe og utvidet ledergruppe hvor alle fylkeskommunens virksomhetsledere og tjenesteledere deltar. Han får med seg rådgiver i skoleutvikling Halvard Berg som assisterende utdanningssjef fra samme tidspunkt.

Stein Kristiansen er utdannet kommunalkandidat, med tilleggsutdanning i ledelse og skoleutvikling. Han har en mastergrad i organisasjon og ledelse fra Handelshøgskolen BI. Han har vært kontorsjef i Sørum kommune og har vært med å utvikle bydelsreformen i Oslo og arbeidet som økonomisjef/assisterende bydelsdirektør både i bydel Gamle Oslo og bydel Grünerløkka. Stein har også vært assisterende direktør i Kommunal Opplæring.

Stein har vært ansatt i 20 år i Aust-Agder fylkeskommune som assisterende utdanningssjef og utdanningssjef. Han har i denne perioden hatt en rekke nasjonale verv og oppdrag innenfor utdanning.

Avtroppende utdanningssjef Bernt Skutlaberg går fra samme tidspunkt over i en rådgiverstilling i 60 %.