Konferanse for frivillige kulturorganisasjoner

Fylkeskommunene inviterer frivillige kulturorganisasjoner i Agder til seminar om frivillige organisasjoners rolle og muligheter i samfunnet. Seminaret blir også en innspillarena for Regionplan Agder 2030.

Foto: Hege Solli

Frivillige kulturorganisasjoner i Agder er viktige aktører for det gode livet og for velferdssamfunnet. Gjennom seminaret ønsker vi å gi faglig påfyll, inspirasjon og en medvirkningsarena.

Seminaret foregår på Fylkeshuset i Kristiansand 11. oktober 2018 kl 1500-1900.

Program: 

  • Hvem er de frivillige kulturorganisasjonene, hvor er de og hva vil de? «Vi vet hvor de er og hva de kan bidra med – før, nå og i framtida?» Ved daglig leder i studieforbundet kultur og tradisjon, Kjærsti Gangsø.
  • Ressurser i samspill – er samarbeid med sivilsamfunnet løsningen på velferdsutfordringene? Ved forsker Eugene Guribye, Norce Research.
  • Hva slags innspill ønsker vi fra organisasjonene til Regionplan Agder 2030. Innledning ved Manuel Birnbrich.
  • Agder Folkeakademi og Agder historielag om «vår rolle i Agder.»
  • Organisasjonenes rolle i Agder – innspill til regionplanen.
  • Presentasjon av innspillene fra gruppene.

Konferansen er for frivillige kulturorganisasjoner i Agder. Det er gratis å delta, men vi ønsker påmelding på grunn av servering. Påmelding innen 4. oktober.

Påmelding her:

Det er Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner som står som arrangører for arrangementet.