Internasjonalt prosjekt om fagopplæring og karrierveieledning

11. til 13. juni var Fagopplæring Aust-Agder og Opplæringskontoret for resepsjons-, restaurant- og matfag vertskap for den fjerde samlinga i VETBUS prosjektet.

VETBUS-prosjektet er et Erasmus + prosjekt med til sammen 15 deltakere fra Italia, Spania, Polen, Romania og Norge. Målet med prosjektet er utveksling av gode erfaringer, som kan øke attraktiviteten for fag- og yrkesutdanning, og å se på tiltak som kan øke rekrutteringa til denne utdanninga.  Det er mange felles utfordringer innen fag- og yrkesopplæringa for alle landene som er med i prosjektet, så det er gode muligheter for å utveksle gode idéer.

Utdrag fra prosjektsøknaden:

VETBUS project is an “exchange of best practices” project in the area of VET, focused particularly on a set of activities related to guide students and their families in choosing the secondary school.

Although over 13 million learners are engaged in VET each year, forecasts in several Member States indicate that there will be a shortage of people with VET qualifications in the future. For many young people and their parents VET remains a second choice. (European Commission, A NEW SKILLS AGENDA FOR EUROPE 2017)

Aim of the project is to improve the attractiveness and image of vocational education and training, because VET leads to high-quality jobs and increased employability: there are great vocational training opportunities that successfully prepare students for interesting and challenging careers.

I Arendal har gjestene fått innblikk i det norske utdanningssystemet med spesielt fokus på yrkesfagutdanninga, hvordan vi organiserer karriereveiledning i grunn- og videregående skole, bakgrunn for og informasjon om samfunnskontrakten, og de har fått informasjon om hvordan Kompetanse Aust-Agder jobber med ungdom inntil 24 år som ikke er i skole eller arbeid. De har også fått høre om hvordan fylkeskommunen jobber for å forebygge frafall i videregående skole, de har fått høre elev- og lærlingombudet fortelle om hvordan de jobber, og om Arendal Voksenopplærings metode «Folk møter folk».

Mandag ettermiddag gjestet prosjektgruppa Merdø og fikk en guidet omvisning på øya, og tirsdag ettermiddag møtte gjestene fylkesordfører Gro Bråten og to lærlinger på Arendal gamle rådhus.

Det norske vertskapet fikk mange positive tilbakemeldinger på både det faglige innholdet og de sosiale arrangementene.

Tekst og foto: Halvard Berg