Kulturprisen til Setesdal Spelemannslag

Aust-Agder fylkeskommunes kulturpris for 2018 er tildelt Setesdal Spelemannslag. Jan Kristoffer Dale og Arne Kjelsrud Mathisen er tildelt fylkeskommunes kulturstipender for 2018. Stipendet er på 50 000 kroner til hver av mottakerne. Videre er Jenny Bakke og Håkon Huldt-Nystrøm tildelt fylkeskommunes kulturstipender for unge talenter for 2018. Dette stipendet er på 20 000 kroner til hver av mottakerne.

Fra venstre: Fylkesordfører Gro Bråten, leder Astri Rysstad og Stina Brandin i Setesdal Spelemannslag. Foto: AAfk

Fylkesordfører Gro Bråten overrakte kulturprisen og kulturstipendene under en middag for fylkestinget i Aust-Agder på Arendal gamle rådhus 18. desember 2018.

– Setesdal Spelemannslag står for en utrettelig innsats for tradisjonsmusikk og -dans fra Setesdal. Organisasjonen har vært avgjørende for opplæring og videreføring av folkemusikken fra området til nye generasjoner. Spelemannslaget har ikke minst arbeidet mye for å skape et godt grunnlag for en UNESCO-søknad for å få setesdalskulturen med kveding, spilling på fele og munnharpe og gangardansen inn på UNESCOs verdensarvliste for immateriell kulturarv, sa fylkesordføreren under tildelingen og overrakte prisen i form av skulpturen Solen IV utformet av Arne Vinje Gunnerud til leder Astri Rysstad i Setesdal Spelemannslag.

Om kulturprisen:
Aust-Agder fylkeskommunes kulturpris har vært utdelt siden 1971 og kan gis til enkeltpersoner eller organisasjoner som har særlig tilknytning til kulturlivet i fylket. Formålet med prisen er å gi honnør for særlig fortjenstfull innsats innenfor rammen av det utvidede kulturbegrep.

Om kulturstipendene:
Formålet med stipendet er å gi bedre arbeidsvilkår og inspirasjon til aktive kulturarbeidere bosatt i fylket. Stipendene gis fortrinnsvis til innsats eller studieobjekt som er fylkesomfattende eller av regional interesse, samt i tilfeller der ordinære statlige ordninger ikke finnes.

Om kulturstipendene for unge talenter:
Fylkestinget har etablert en ordning med to talentstipend à 20 000 kroner for unge utøvere innen musikk, dans, kunst og tilsvarende kunstuttrykk. Fylkestinget ønsker på den måten å gi muligheter til videreutvikling for noen av de mange unge talentene som finnes i Aust-Agder.