Flere søker yrkesfag

- Årets søkertall til videregående skole viser en økning i andelen søkere som velger yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Det er særlig vg1 Helse- og oppvekstfag og Bygg- og anleggsteknikk som opplever en vekst i antall søkere. Samtidig er det færre ungdommer som ønsker seg til de studieforberedende utdanningsprogrammene, og da særlig til Studiespesialisering, sier utdanningssjef Bernt Skutlaberg i Aust-Agder fylkeskommune.

Da søknadsfristen løp ut 1. mars, hadde fylkeskommunen mottatt 4 746 søknader om skoleplass i videregående skoler i Aust-Agder. Dette er omtrent 170 færre søknader enn på samme tidspunkt i fjor. Av disse er 4 123 ungdommer med rett til videregående opplæring, noe som er 114 færre enn i fjor. Dette må sees i sammenheng med at det er færre ungdommer i de aktuelle årskullene i Aust-Agder i år enn det var i fjor.

631 personer har søkt læreplass i bedrift. Dette utgjør en svak økning sammenliknet med fjoråret, med 18 flere søknader.

Helse- og oppvekstfag fortsetter å vokse
Av de 1 545 søkerne med ungdomsrett som har søkt vg1 i år, har 50,4 prosent søkt seg til et yrkesfaglig utdanningsprogram. I fjor søkte 48,2 prosent seg til et yrkesfaglig vg1. Antall søkere til Helse- og oppvekstfag har økt de siste årene, og denne trenden fortsetter også i år, med en økning på 37 søkere med ungdomsrett. Også Bygg og anleggsteknikk har økt i popularitet, med 24 flere søkere enn i fjor.

Blant de studieforberedende utdanningsprogrammene er Medier og kommunikasjon det eneste som har flere søkere, med en økning på 23 søkere med ungdomsrett. Totalt sett har 54 færre ungdommer søkt studieforberedende løp i år. Dette skyldes først og fremst en nedgang for utdanningsprogrammet Studiespesialisering, med 47 færre søkere. 12 færre ungdommer har søkt Idrettsfag, sammenliknet med i fjor, og 9 færre har søkt Kunst, design og arkitektur. Med få søkere i utgangspunktet, er denne siste nedgangen den største, relativt sett.

Størst konkurranse på Elektrofag
Selv om søkingen til vg1 Elektrofag har gått noe ned fra i fjor, er det fremdeles stor konkurranse om plassene her, med 113 søkere med ungdomsrett til 60 plasser i Aust-Agder.

Det er stor oversøking til flere tilbud ved Sam Eyde videregående skole. Størst oversøking er det til vg1 Idrettsfag, vg1 Helse- og oppvekstfag, vg2 Elenergi, vg2 IKT-servicefag og vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag.

Det er også betydelig oversøking til vg2 Ambulansefag på Møglestu videregående skole, og til vg2 Byggteknikk på Dahlske videregående skole.

Nå skal skoletilbudet tilpasses
Nå starter arbeidet med å vurdere søkertallene opp mot det vedtatte klasseoppsettet. Eventuelle forslag til endringer i klasseoppsettet vil bli lagt frem for fylkesutvalget i møte den 8. mai.

- Søkere til skoleplass vil få svar på søknaden i midten av juli. Formidling til læreplass skjer fortløpende frem til 1. september, sier Skutlaberg.

For spørsmål om søkertall til de enkelte skolene, kontakt skolene eller:
• Anne Katrine Mortensen, rådgiver i utdanningsavdelingen, e-post anne.katrine.mortensen@austagderfk.no, mobil 414 14 135

For spørsmål om søkertall til læreplass, kontakt:
• Heidi Tveide, fagopplæringssjef, e-post heidi.tveide@austagderfk.no, mobil 945 21 835

For ytterligere kommentarer til årets søkertall, kontakt:
• Bernt Skutlaberg, utdanningssjef i Aust-Agder fylkeskommune, e-post bernt.skutlaberg@austagderfk.no, mobil 958 17 870