Eielsen går av som fylkesrådmann

Arendal, 26.02.18: Arild Eielsen sier opp sin stilling som fylkesrådmann i Aust-Agder fylkeskommune.

Eielsen sier opp for å gå over i et engasjement som prosjektleder i regionprosjektet i KS, kommunesektorens organisasjon. Prosjektet følger opp kommunesektorens arbeid med regionreformen.

I tillegg til å være fylkesrådmann har Arild Eielsen fra september 2017 til februar 2018 fungert som midlertidig prosjektleder for sammenslåingsprosessen mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner.

– Jeg har jobbet i fylkeskommunen i 31 år, hvorav de siste 26 år som fylkesrådmann. Min egentlige plan var å være fylkesrådmann fram til sammenslåingen av fylkeskommunene i 2020. Samtidig har jeg også hatt et ønske om å gjøre andre ting mot slutten av mitt arbeidsliv. Da anledningen bød seg til å jobbe for nye oppgaver til fylkeskommunen gjennom regionprosjektet i KS, var muligheten for spennende til å avslå, sier Eielsen og fortsetter:

– Jeg legger ikke skjul på at det har vært en vanskelig beslutning. Jobben som fylkesrådmann er svært interessant, og jeg har opp gjennom årene hatt gleden av å arbeide sammen med veldig dyktige medarbeidere i administrasjonen og i fylkeskommunen for øvrig, i tillegg til mange eksterne samarbeidspartnere i fylket og landsdelen, sier Eielsen.

Eielsen vil etter avtale med fylkesordfører Gro Bråten fratre som fylkesrådmann etter fylkestinget 24. april.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
Fylkesrådmann Arild Eielsen, mobil 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no