Eielsen går av og Bergh tilsettes som fylkesrådmann

Fylkestinget vedtok i dag å tilsette John G. Bergh som fylkesrådmann i Aust-Agder fylkeskommune for perioden 25. april til 31. desember 2019.. Arild Eielsen går av etter 26 år som fylkeskommunens øverste administrative leder – en lengre periode enn noen andre fylkesrådmenn har innehatt stillingen.

John G. Bergh og Arild Eielsen. Foto: Jan Aabøe / AAfk

John G. Bergh (64) kommer fra stillingen som ass. fylkesrådmann og økonomisjef i fylkeskommunen. Bergh er samfunnsøkonom og hadde bakgrunn fra Finansdepartementet før han begynte i fylkeskommunen i 1986. Han ble da tilsatt som ass. fylkeshelsesjef og ble økonomisjef i 1989. Fra 1992 har han vært ass. fylkesrådmann.

– Det er i en spesiell periode i fylkeskommunens historie jeg overtar som fylkesrådmann.  Mine viktigste oppgaver vil være å bidra til at Aust-Agder fylkeskommune kan drive virksomheten ut 2019 på en god måte og sikre at ansatte, kultur og arbeidsmåte i Aust-Agder fylkeskommune blir ivaretatt i Agder fylkeskommune.  Det kommer til å bli en spennende og krevende arbeidsperiode som jeg ser frem til å ta fatt på, sier påtroppende fylkesrådmann John G. Bergh.

– John G. Bergh kjenner fylkeskommunen ut og inn, og han vil lede det viktige arbeidet inn mot fylkessammenslåingen på den best mulige måte. Samarbeidet med ham i alle disse 26 årene har også vært svært viktig for meg, sier avtroppende fylkesrådmann Arild Eielsen.

Norgesrekord som fylkesrådmann
Avtroppende fylkesrådmann Arild Eielsen har jobbet i fylkeskommunen i 31 år, hvorav de siste 26 år som fylkesrådmann. Eielsen er utdannet siviløkonom fra NHH og har bl.a. vært økonomisjef i fylkeskommunen, ass. rådmann og rådmann i Grimstad, og var et år ass. fylkesrådmann før han overtok som fylkesrådmann i 1992.

– Jeg har vært med på en fantastisk reise i fylkeskommunen, i et samspill med en dyktig administrasjon, våre politikere og mange eksterne samarbeidspartnere. I løpet av denne perioden sluttførte vi utbyggingen av sykehuset i Arendal og vi har bygd nye eller utvidet samtlige videregående skoler. Mange kulturinstitusjoner er bygd opp i landsdelen. Fokuset på regional utvikling i fylket og i landsdelen har blitt stadig viktigere, og samarbeidet med kommunene er videreutviklet. En felles regionplan har gitt oss et godt grunnlag for felles politikk, sier Eielsen.

– Det er en epoke i fylkeskommunens historie som er over når Arild Eielsen nå slutter som fylkesrådmann. Jeg har vært i en privilegert situasjon som har fått samarbeide med ham i så mange år. Det går helt tilbake til 1986 da jeg begynte i fylkeskommunen. Særlig tett har samarbeidet vært i de siste 26 årene i rollene som fylkesrådmann og ass. fylkesrådmann. Det er også en periode hvor det har skjedd mye i fylkeskommunen, sier Bergh.

Kontakt:
- Påtroppende fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no
- Avtroppende fylkesrådmann Arild Eielsen, 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no