EFTA-domstolen avviser Konkurrentens klage

– Vi er fornøyd med endelig å ha fått en avgjørelse i saken, som nå synes å sette sluttstrek for en lang og krevende prosess, sier fylkesrådmann Arild Eielsen i Aust-Agder fylkeskommune.

11. januar 2017 klaget Konkurrenten.no A/S EFTA Surveillance Authoritys (ESA) vedtak av 7. mai 2015, om utbetaling av ulovlig støtte til drift av lokale bussruter i Aust-Agder, inn for EFTA-domstolen.

I sin avgjørelse av 22. desember 2017 avviser EFTA-domstolen Konkurrentens klage, da domstolen finner at Konkurrenten ikke hadde påvist at selskapet er tilstrekkelig individuelt berørt av ESAs vedtak.

Konkurrenten pålegges også å dekke saksomkostningene ESA, Nettbuss AS og Aust-Agder fylkeskommune har pådratt seg i forbindelse med klagebehandlingen.

Saken har pågått siden mars 2011, da Konkurrenten klaget kontraktene om kjøp av lokal rutetransport i Aust-Agder inn for ESA. Klagen omfattet både anskaffelsesrettslige problemstillinger og en påstand om utbetaling av ulovlig statsstøtte.

29. juni 2016 lukket ESA den anskaffelsesrettslige delen av saken. 8. september 2016 ble det inngått et rettsforlik mellom Nettbuss AS og fylkeskommunen om tilbakebetaling av støtte. 12. januar 2017 erklærte ESA at full tilbakebetaling av utbetalt statsstøtte anses gjennomført og at saken lukkes. 22. desember 2017 avviste EFTA-domstolen Konkurrentens klage.

– Sakene har fra 2011 og frem til i dag hatt store ressursmessige konsekvenser for fylkeskommunen, så vel økonomiske som personellmessige, sier fylkesrådmann Arild Eielsen.

For ytterligere kommentarer, kontakt:

Fylkesrådmann Arild Eielsen, mobil 906 43 823 / e-post arild.eielsen@austagderfk.no