Bygningsvernprisen 2018 tildeles Ciancio og Landsverk for husmannsplassen Lia

Arendal, 19. juni 2018: Aust-Agder fylkeskommunes bygningsvernpris for 2018 tildeles Nancy Ciancio og Torgrim Landsverk for istandsettingen av husmannsplassen Lia i Gjerstad kommune. – Lia har blitt et eksempel på hvordan hus som blir sett på som verdiløse er blitt løftet fram til et verdifullt kulturminne, sa fylkesordfører Gro Bråten under tildelingen.

Bilde: Prisvinner Torgrim Landsverk og fylkesordfører Gro Bråten. Foto: Jan Aabøe.

Tale fra fylkesordfører Gro Bråten under fylkestinget 19. juni 2018:

Fylkestinget vedtok i 1990 å opprette Aust-Agder fylkeskommunes bygningsvernpris. Formålet med prisen er å stimulere til vern om de kulturhistoriske og arkitektoniske verdiene i Aust-Agder. Prisen kan gis ut for jevnt og antikvarfaglig godt vedlikehold, omfattende rehabilitering av hus eller anlegg, eller nybygg der tilpasning til antikvariske verdier og kulturlandskapselementer er godt ivaretatt. Det skal også legges vekt på geografisk spredning. Prisen er på 40 000 kroner.

I fjor gikk bygningsvernprisen til noen som prisverdig nok gjennom mange år hadde sett verdien i bygningene sine og vedlikeholdt dem jamt gjennom generasjoner. Slik ble store reparasjoner unngått. I år går prisen til et helt motsatt prosjekt. Her var det et par som så verdien i et sted der ingen andre hadde sett verdien på mange år og som derfor stod til nedfalls.

Forslagstilleren sier om vinnerne: "Om ikke Nancy og Torgrim hadde tatt hånd om denne plassen, er jeg redd den hadde gått tapt". Det har han nok rett i fordi plassen ligger uten bilveg, den var totalt gjengrodd, det var vegetasjon og jord oppover veggene, dårlige tak og en svært svekket uthuskonstruksjon.

Paret hadde liten kunnskap om istandsetting av bygninger, men de var interessert i å lære. De startet forbilledlig med å ta kontakt med fylkeskommunen for å få råd. De knyttet til seg kunnskapsrike handverkere og har gjennom istandsettingsprossessen tilegnet seg dyp kunnskap om lokal byggeskikk og tradisjonshåndtverk.

Konstruksjonen på uthuset ble istandsatt, takene tekt, låvebrua gjenoppbygd og laftekassen som var fjøs, er blitt reparert. Alt gjort i tråd med gamle håndtverkmetoder. Stua fikk tilbake vindustypen den hadde hatt tidligere, håndlagde med enkle glass. Pipa og skorstein er reparert med leire. Stokkene bak pipa som var sterkt råteskadet ble spunset med nye stokker. Eierne kunne dokumentere at det tidligere hadde vært spon på taket på stua og ville gjerne gjeninnføre det. De satte derfor i gang med å arrangere kurs og dugnad i samarbeid med fylkeskommunen.

Samtidig som eierne har tilegnet seg kunnskap har de hele tida delt den med andre. Paret har opprettet en egen facebookside og hjemmeside; husmannsplassen.com, der de har en egen blogg om arbeidet i Lia. Torgrim har også skrevet en artikkel i Fortidsminneforeningensårskrift for Aust-Agder om Lia og istandsettingen av plassen. I fjor sommer hadde Gjerstad historielag sin årlige sommertur til Lia i samarbeid med Torgrim. På denne turen deltok over 70 personer. Gjennom å gjøre Lia tilgjengelig og å dele sin kunnskap, har paret inspirert flere i bygda til å se at det nytter å sette istand og bruke hus som i utgangspunktet er avskrevet og få ser verdien i.

Eierne har satt istand slik at om de som bodde her for 70 år siden kom tilbake, hadde de kun reagert på at den kanskje var litt ryddigere enn vanlig. Eierne har i sin istandsetting tatt hensyn til og tatt vare på mange av de små endringene som har skjedd opp gjennom tida helt fram til siste eier flytta ut.

Blant vernede bygninger i Norge er de store herskapshus langs kysten godt representert. Intakte små husmannsplasser med både innhus og uthus intakte er svært sjeldne. Det er derfor spesielt hyggelig at denne plassen med i utgangspunktet lav status er blitt tatt hånd om på en så forbilledlig måte.

Lia har blitt et eksempel på hvordan hus som blir sett på som verdiløse er blitt løftet fram til et verdifullt kulturminne.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
- Fylkesordfører Gro Bråten, mobil 905 20 198 / gro.braaten@austagderfk.no
- Seksjonsleder kulturminnevern Aadne Gunnar Sollid, mobil 909 61 720, Aadne.Gunnar.Sollid@austagderfk.no