Bestandsrapport for elg og hjort i Aust-Agder 2017

Rapporten sammenstiller jegeropplysninger fra observerte og felte elg og hjort høsten 2017.

Det anbefales å stabilisere bestandsstørrelsen i Gjerstad, Lillesand og Birkenes, mens det anbefales reduksjon eller svak reduksjon i de øvrige kommunene.

Les rapporten her.