Aust-Agder-stipendet 2019

Iben Isabell Krogsgaard mottok i dag Aust-Agder-stipendet fra Aust-Agder fylkeskommune for 2019. Hun får stipendet på 268 000 kroner til å arbeide med prosjektet «Hjemkomst».

Iben Isabell Krogsgaard. Foto: AAfk

I prosjektet vil kunstneren utvikle en måte å kombinere glassmaleri med plast. Det skal handle om den subjektive oppfatningen av det som en gang var,  og helt konkret i kunstnerens tilfelle; barnlige minner som blandes med et ubehag.  

Målsettingen for arbeidet er å fortelle historier fra et drømmeaktig landskap basert på minner. Kunstneren er opptatt av hva som skjer i oversettelsen fra drømmer til virkelighet når minner bygges opp i fysiske rom. 

Formålet med arbeidsstipendet er å bidra til kunstnerisk utvikling, kunstnerisk nyskaping og økt kunstnerisk mangfold i Aust-Agder. 

Gjennom arbeidsstipendet gis en kunstner eller kunstnergruppe anledning til få et arbeidsrom slik at de har mulighet til å gjennomføre et planlagt kunstprosjekt som vil komme Aust-Agders befolkning til gode. 

Arbeidsstipendet følger satsene til statens kunstnerstipend, og vil i 2019 være på 268 000 kroner. Til sammen mottok juryen 11 søknader for 2019. Juryen har bestått av Harald Solberg, kurator/direktør, Bomuldsfabriken Kunsthall, av Frank Falch, kurator, Sørlandets kunstmuseum, og av Hege Solli, kultursjef, Aust-Agder fylkeskommune. 

Hele juryens begrunnelse for tildeling :

Prosjektet har arbeidstittelen «Hjemkomst» og er en installasjon med ulike medier, med hovedvekt på tegning og skulptur. I prosjektet vil kunstneren utvikle en måte å kombinere glassmaleri med plast. Det skal handle om den subjektive oppfatningen av det som en gang var, og helt konkret i kunstnerens tilfelle; barnlige minner som blandes med et ubehag. Målsettingen for arbeidet er å fortelle historier fra et drømmeaktig landskap, basert på minner. Krogsgaard er opptatt av hva som skjer i oversettelsen fra drømmer til virkelighet, når minner bygges opp i fysiske rom.

Prosjektet er knyttet opp til ulike steder fra kunstnerens oppvekst mellom Arendal og Tvedestrand som på ulike vis har satt sine spor i henne. De stedsspesifikke minnene vil danne grunnlag for installasjoner der samspillet mellom tegning og skulptur i glass og plast, samt lyssetting og fargebruk, vil spille en viktig rolle med tanke på å gjenskape både de konkrete, fysiske stedene og minnene om dem.

I sin vurdering har juryen spesielt vektlagt prosjektets innovative og overraskende materialbruk og koblingen til tematikken i prosjektet. På samme måte som minner skal trekkes frem i et nytt fysisk rom, settes tradisjonelle materialer inn i en ny kontekst.

Stipendet for 2019 tildeles Iben Isabell Krogsgaard. Iben Isabell Krogsgaard er nyutdannet med MFA våren 2018, men er svært aktiv og har allerede rukket å markere seg ved flere anledninger, blant annet på Stipendutstillingen ved Agder kunstsenter 2018 og Høstutstillingen 2018. Hun mikser og bruker materialer på en nyskapende og innovativ måte, og utviser stort kunstnerisk mangfold. Krogsgaard leverte en god søknad, et solid prosjekt og realistisk budsjett.

Iben Isabell Krogsgaard (f. 1993) er oppvokst på Staubø, men bor og arbeider i Bergen. Hun fullførte master i billedkunst ved Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design våren 2018.

Det er ønskelig at utstillingen skal ha premiere og vises i Aust-Agder.