Arendalsuka: Har vi tillit til kunstig intelligens i en helsesammenheng?

Tema er kunstig intelligens (Artificial Intelligence, AI) koblet til helse. Hva er kunstig intelligens, hva betyr det for deg og for utviklingen av fremtidens helse- og omsorgstjenester?

Sted: Bankgården 

Tidspunkt: Tirsdag 14. august kl. 13.30 -17.30

Arrangør: E-helsealliansen

Vi presenter praktiske eksempler på bruk av kunstig intelligens i helsesammenheng. Har samfunnet et ansvar for å bruke tilgjengelige data om deg til det beste for pasienter og folkehelsen? Har du tillit til at dine helsedata blir ivaretatt godt nok.

Vi tar debatten om det er etisk forsvarlig å ikke bruke tilgjengelig helseinformasjon?

13.30 – 13.45: Kaffe, frukt og mingling

13.45 – 13.50: Velkommen. Ann Camilla Schulze-Krogh, rådgiver Aust-Agder fylkeskommune.

13.50 – 14.20: Innledning. Christine Bergland, direktør, Direktoratet for e-helse

14.20– 14.50: Hemmeligheten bak kunstig intelligens i helse er data – mye data. Morten Goodwin, førsteamanuensis, CAIR – Senter for forskning på Kunstig Intelligens, Universitetet i Agder.

14.50 – 15.20: Hvordan kunstig intelligens kan gjøre bruk av dine og mine helsedata for fremme befolkningshelse eller behandling av enkeltpasienter. Dr.med. Tor Tveit og Ph.D student Geir Thore Berge, Sørlandet Sykehus.

15.20 – 15.35: Kaffepåfyll

15.35 – 16.05: Hva gjør vi med teknologien og hva gjør teknologien med oss? Hvor ble det av etikken? Dag Aasland, professor emeritus, Universitetet i Agder.

16.05 – 16.50: Debatt med alle innledere. Morten Goodwin, UiA leder debatten.

16.50 – 17.30: Mingling med «Smak og Behag»- burger.