Bygningsvernprisen 2017 tildeles familien Skotte for uthuset i Vardvik

Arendal, 20.06.17: Aust-Agder fylkeskommunes bygningsvernpris for 2017 tildeles familien Skotte for særlig fortjenestefull innsats for å ta vare på uthuset og eiendommen i Vardvik i Lyngør.

Uthuset på eiendommen Vardvik i Lyngør. Foto: Einar Engen

- I vurderingen av forslaget er det lagt betydelig vekt på at eiendommen, og da i særdeleshet uthuset, preges av jevnt og godt vedlikehold over flere generasjoner. Prisen i år framhever at vedlikehold er det beste bygningsvernet.  Uthuset er trolig den eneste bygningen av sitt slag i Lyngør som har stått tilnærmet uendret siden den ble oppført for vel 150 år siden, sa fylkesordfører Tellef Inge Mørland, da han overrakte bygningsvernprisen på fylkestingets møte 20. juni 2017.

- Godt vedlikehold og istandsetting sammen med den eksponerte beliggenheten, gjør at uthuset har stor kulturminneverdi både som enkeltobjekt og som del av et godt bevart kulturmiljø i en av landsdelens mest verdifulle uthavner, fulgte Mørland opp.

Begrunnelse

Brødrene Skottes eiendom består av våningshus, uthus og bryggeanlegg. Eiendommen er en av de få eiendommene i Lyngør som fortsatt har uthus, og der uthuset fortsatt står tilnærmet uendret. I Lyngør er det bl.a. flere uthus som er bygd om til boligformål. Våningshuset er oppført i 1863 i forbindelse med fradeling av 4 tomter. Uthuset skal være oppført i 1868. Eiendommen ble senere utvidet til også å omfatte beiteområder med sommerfjøs på ytre del av Lyngør.

Siden 1956 har både forrige og nåværende eiere lagt stor vekt på å holde eiendommen i god stand. Fram til nylig har det derfor ikke vært behov for å foreta store istandsettingsarbeider verken på våningshus, uthus eller på de flotte steinbryggene. Men etter ca. 150 år med påkjenning av vær og vind viste det seg at det måtte foretas en større reparasjon av taket på uthuset. Dette arbeidet ble utført i løpet av 2016 av Lyngørfirmaet Godt Håndverk AS. Til tiltaket ble det bevilget midler fra Norsk kulturminnefond og Aust-Agder fylkeskommune. Det ble skiftet ut dårlige takbord, lagt nytt undertak av rupanel, diffusjonsåpen takpapp og nye sløyfer og lekter. De opprinnelige teglsteinene ble lagt på igjen og supplert med gamle tegl der det var nødvendig.

Istandsettingen av uthustaket er gjort på bygningens premisser. Dette kommer bl.a. til syne ved at taket, som fra gammelt av har hatt en synlig skjevhet, etter ombyggingen fortsatt har en synlig skjevhet. Det er kun foretatt en moderat oppretting for å imøtekomme tekniske krav. Sett fra sjøen er det i praksis ikke mulig å se at taket har vært reparert. På den måten har uthuset, og dermed også hele eiendommen, beholdt sitt opprinnelige preg.

Byggningsvernprisen 2017: Fra venstre Svein Egil Skotte, Gunvor Skotte, Egil Skotte og fylkesordfører Tellef Inge Mørland. Foto: Jan Aabøe / Aust-Agder fylkeskommune.Byggningsvernprisen 2017: Fra venstre Svein Egil Skotte, Gunvor Skotte, Egil Skotte og fylkesordfører Tellef Inge Mørland. Foto: Jan Aabøe / Aust-Agder fylkeskommune.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

- Fylkesordfører Tellef Inge Mørland, mobil 901 59 498, tellef.inge.morland@austagderfk.no

- Seksjonsleder kulturminnevern Aadne Gunnar Sollid, mobil 909 61 720, Aadne.Gunnar.Sollid@austagderfk.no