Agderkonferansen 23. januar 2018

Vi trenger flere jobber og flere som jobber. Meld deg på Agderkonferansen her!

Det er verdien av vår felles innsats i arbeidslivet som skaper grunnlaget for vekst og velferd. 

Hvordan lykkes vi med å skape nye arbeidsplasser og øke yrkesdeltakelsen?

Les mer og meld deg på Agderkonferansen på Kilden i Kristiansand på:
www.agderkonferansen.no