Agder fylkeskommune blir navnet

Byglandsfjord, 21.06.17: Den nye fylkeskommunens navn blir Agder fylkeskommune, det nye fylkestinget skal ha 49 medlemmer og den nye fylkeskommunen skal styres etter formannskapsmodellen. Det vedtok fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder i dag.

Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder samlet til et historisk felles fylkestingsmøte på Revsnes hotell ved Byglandsfjord 21. juni 2017. Foto: Jan Aabøe

Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder var onsdag 21. juni 2017 samlet til et historisk felles fylkestingsmøte på Revsnes hotell ved Byglandsfjord. Kommunal- og moderniseringsdepartementet hadde innkalt til møtet i henhold til inndelingsloven § 25. Bakgrunnen var Stortingets vedtak 8. juni om sammenslåing av Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune.

– Dette er en historisk begivenhet for Agder og det første fellesmøtet i landet som oppfølging av Stortingets vedtak 8. juni. Regionreformen er i gang. Dagens regionale inndeling er i endring, sa ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu i KMD som åpnet møtet.

Det ble ikke fattet vedtak i fellesmøtet, men ikke-bindende uttalelser for å legge til rette for den videre oppfølgingen i separate fylkestingsmøter etter fellesmøtet.

Vedtakene

Fylkestingene gjorde følgende vedtak i forbindelse med oppfølgingen av Stortingets vedtak om sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner:

1. Den nye fylkeskommunens navn skal være Agder fylkeskommune.

2. Det nye fylkestinget skal ha 49 medlemmer.

3. Fellesnemnda skal bestå av 22 medlemmer – 11 fra Aust-Agder og 11 fra Vest-Agder.

Følgende ble valgt som medlemmer fra Aust-Agder:

1. Tellef Inge Mørland, Ap

2. Jon-Olav Strand, KrF

3. Gro Bråten, Ap

4. Nils Johannes Nilsen, Ap

5. Knut Austad, SP

6. Inger Lise Hillestad Aasen, KrF

7. Torunn Ostad, H

8. Kristoffer A. Lyngvi-Østerhus, H

9. Åshild Bruun-Gundersen, Frp

10. Sara Sægrov Ruud, V

11. Arild Windsland, H

Følgende ble valgt som medlemmer fra Vest-Agder:

1. Randi Øverland, Ap

2. Nils-Harald Rennestraum, Ap

3. Anne B. A. Bystadhagen, Ap

4. Morten Ekeland, SV

5. Terje Damman, H

6. Sally Vennesland, H

7. Tore Askildsen, Krf

8. Janne Nystøl, Krf

9. Steinar Bergstøl Andersen, Frp

10. Gunvor Birkeland, Sp

11. Stein Inge Dahn, V

Vedlagte reglement for fellesnemnda vedtas.

4. Som revisor for fellesnemnda velges revisor for den fylkeskommune der prosjektregnskapet føres.

5. Det opprettes et partssammensatt utvalg med ni medlemmer. Arbeidsgivers representanter i utvalget velges av og blant fellesnemndas medlemmer.

Videre ga fylkestingenes flertall tilslutning til at den nye fylkeskommunen styres etter formannskapsmodellen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

- Fylkesordfører Terje Damman i Vest-Agder fylkeskommune, mobil 905 19 670, terje.damman@vaf.no

- Fylkesordfører Tellef Inge Mørland i Aust-Agder fylkeskommune, mobil 901 59 498, tellef.inge.morland@austagderfk.no