Mobbeombudet i Aust-Agder

Mobbeombudet i Aust-Agder jobber for at barna skal ha en hverdag preget av trygghet, mestring og glede.

Mobbeombud Erik Songe-Møller. Foto: Jan Aabøe

«Hei, mitt navn er Erik Songe-Møller og jeg er mobbeombud i Aust-Agder. Jeg er utdannet lærer og har jobbet i skolen i 10 år. Jeg har to barn på tre og sju år, og bor på Tromøya utenfor Arendal. Du kan ta kontakt med meg hvis barnet ditt blir mobbet i barnehagen eller på skolen."

Kontaktinformasjon: Telefon 94847720 eller epost 

"Jeg vil lytte til deg, prøve å forstå situasjonen til barnet ditt og gi deg råd og hjelp hvis du ønsker det. Du kan være helt trygg på at det du forteller meg ikke skal fortelles videre til andre, med mindre du selv ønsker det. Både barn og voksne kan kontakte mobbeombudet.»