Toårig løp for minoritetsspråklige

Toårig løp for minoritetsspåklige innen studiekompetansefag har vært vellykket og anbefalles til nye søkere.

Foto: AAfk

Bilde avjente

Aust-Agder fylkeskommune kan tilby et toårig opplegg for minoritetsspråklige innen studiekompetansefag. Bakgrunnen er at norsk og engelsk har vist seg å være svært krevende for mange minoritetsspråklige. Det er ofte slik at mange av de minoritetsspråklige har lite engelskunnskaper fra sitt hjemland. Voksenopplæringen på videregående skole bygger på 10 år engelsk fra grunnskolen.

Toårig opplegg legges opp etter følgende modell:

 

Norsk

Engelsk

Samfunnsfag

Historie

Naturfag

Matematikk

År 1

4 t

3 t

2 t

0 t

0 t

6 t

År 2

4 t

3 t

0 t

3 t

4 t

0 t

Minoritetsspråklige voksne bør velge denne modellen, dette er hovedmodellen. Arendal videregående skole har avklart at undervisningsopplegget danner grunnlag for lån i Statens Lånekasse. Det blir 50 % studiebelastning per år. Norskfaget og engelskfaget går over to år, mens de andre fagene går over ett år.