Videregående opplæring for voksne

Du har rett til gratis videregående opplæring og realkompetansevurdering hvis du er 25 år eller eldre, eller fyller 25 år i løpet av søknadsåret og ikke har fullført videregående opplæring tidligere. Søknadsfrist er 1. februar for inntak til skole inneværende år. Det er imidlertid mulig å søke hele året om opplæring.

Aust-Agder fylkeskommune tilbyr videregående opplæring for voksne.

Opplæringsstart planlegges til midten av august og det er ingen deltakeravgift.

Du kan søke om videregående opplæring for voksne på Vigo 
Der må du velge det tredje ikonet som heter «Videregående opplæring for voksne/realkompetanse». På samme nettsted kan du også søke om realkompetansevurdering.


Arendal videregående skole:


Dahlske videregående skole:

 • Helsefagarbeider, dagtid
 • Barne//ungdomsarbeider, dagtid


Sam Eyde videregående skole:

 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget, dagtid
 • Helsefagarbeider, dagtid
 • Logistikkfaget, dagtid
 • Restaurant- og matfag, dagtid
 • Tømrerfaget, dagtid
 • Vei og anleggsfaget, dagtid

Møglestu videregående skole:

 • Restaurant og matfaget, dagtid

Risør videregående skole:

 • Logistikkfaget, dagtid

Tvedestrand/Holt videregående skole:

 • Helsefagarbeider

Setesdal videregående skole, avd. Evje:

 • Helsearbeiderfaget, dagtid
 • Barne/ungdomsarbeider, dagtid

 

 

Det kan være aktuelt å sette i gang andre utdanningstilbud for voksne og tverrfaglige kurs for praksiskandidater.

Dersom du søker noe annet enn de annonserte kurs må du i tillegg også søke på Vigo og velge det første ikonet «Videregående opplæring i skole/bedrift».

Dersom du søker om læreplass må du også velge ikonet ««Videregående opplæring i skole/bedrift».

Minoritetsspråklige

Kursene innen voksenopplæring bygger på et norsknivå tilsvarende nivå B1 eller bestått grunnskoleopplæring i Norge.

De minoritetsspråklige må kunne dokumentere engelskkunnskaper på nivå med fem års opplæring, men selve engelskopplæringen bygger på kunnskaper tilsvarende engelsk på 10. klasse i norsk skole.