Ungdomstiltak

«Klart du kan!» er et skoleforberedende kurs for ungdommer mellom 16 – 21 år som står utenfor videregående opplæring.

Foto: Marit Haugen

 

Kurset tilbyr styrking i fellesfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram (matematikk, norsk, engelsk, naturfag og samfunnsfag), med mulighet for å avslutte fag gjennom privatistordningen. Undervisningen tilpasses den enkelte. Målsettingen med kurset er at deltagerne skal bli faglig styrket og dermed være bedre rustet til å gjennomføre videregående utdanning. Kurset har fokus på at deltageren skal oppleve mestring og få gode lærestrategier.  I tillegg vektlegger kurset faglig styrking, deltagelse i et fellesskap med felles måltider og sosiale aktiviteter som bidrar til trivsel og motivasjon.

Kurset faglige innhold/undervisning gjennomføres tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 9 - 14. Mandag og fredag er avsatt til individuell veiledning.

Mandag

 

Tirsdag

 

Onsdag

 

Torsdag

 

Fredag

 

Inntaks-

samtaler

Individuell veiledning

  • Faglig oppfølging

 

  • Veikart og handlingsplan

9.00 – 9.30: Frokost

9.30 – 11.30: Matematikk 11.30 – 12.00: Lunsj

12.00 – 14.00: Matematikk

 

9.00 – 9.30: Frokost

9.30 – 11.30: Engelsk

11.30 – 12.30: Utvidet lunsj

12.30 – 14.00: Engelsk

 

9.00 – 9.30: Frokost

9.30 – 11.30: Samfunnsfag 11.30 – 12.00: Lunsj

12.00 – 14.00: Samfunnsfag

 

Individuell veiledning

Faglig oppfølging

  • Veikart og handlingsplan

 ( Det tas forbehold om endringer i undervisningen i løpet av skoleåret )

 

 

Til deg som synes dette høres spennende ut, kontakt din OT-rådgiver for innsøking.

Deltakelse er gratis og vi håper å se deg!