Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten, OT, er en lovpålagt fylkeskommunal tjeneste for ungdom som har rett til videregående opplæring, og som ikke er i opplæring eller arbeid (opplæringsloven § 3–6)

Formålet med oppfølgingstjenesten er å arbeide for at all ungdom som tilhører målgruppa, får tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak, jf. forskrift til opplæringsloven § 13-1.

Tilbud som blir formidlet gjennom oppfølgingstjenesten, skal primært ta sikte på å føre fram til formell kompetanse  innen videregående opplæring eller arbeid.

Målgruppa for oppfølgingstjenesten er ungdom mellom 16 og 21 år, og som har rett til videregående opplæring og som
 - ikke har søkt eller tatt imot elev- eller læreplass, eller
 - avbryter slik opplæring, eller
 - ikke er i varig arbeid.

Oppfølgingstjenesten samarbeider med andre fylkeskommunale, kommunale og statlige instanser som også har ansvar for ungdom.

Du kan selvsagt ta kontakt med oppfølgingstjenesten på egen hånd.