Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten, OT, er en lovpålagt fylkeskommunal tjeneste for ungdom som har rett til videregående opplæring, og som ikke er i opplæring eller arbeid (opplæringsloven § 3–6)

Formålet med oppfølgingstjenesten er å arbeide for at all ungdom som tilhører målgruppa, får tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak, jf. forskrift til opplæringsloven § 13-1.

Tilbud som blir formidlet gjennom oppfølgingstjenesten, skal primært ta sikte på å føre fram til formell kompetanse  innen videregående opplæring eller arbeid.

Målgruppa for oppfølgingstjenesten er ungdom mellom 16 og 21 år, og som har rett til videregående opplæring og som
 - ikke har søkt eller tatt imot elev- eller læreplass, eller
 - avbryter slik opplæring, eller
 - ikke er i varig arbeid.

Oppfølgingstjenesten samarbeider med andre fylkeskommunale, kommunale og statlige instanser som også har ansvar for ungdom.

Du kan selvsagt ta kontakt med oppfølgingstjenesten på egen hånd.

Kontaktinformasjon finner du her.