Oppfølgingstjenesten for ungdom utenfor opplæring (OT)

Oppfølgingstjenesten (OT) i Aust-Agder gir råd og veiledning om utdannings- og yrkesvalg, og gir tilbud om opplæring, arbeid eller annen sysselsetting. Målet er at du skal få formell kompetanse som studiekompetanse, yrkeskompetanse eller annen kompetanse.

OT har plikt til å hjelpe deg som er mellom 16 og 21 år, hvis du ikke har brukt opp opplæringsretten og oppfyller ett av disse kriteriene:

  • ikke har søkt videregående opplæring
  • ikke har tatt imot tildelt elev- eller læreplass
  • har avbrutt opplæringen før den er ferdig
  • ikke er i arbeid
  • har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om bortvisning for resten av skoleåret eller heving av lærekontrakten/opplæringskontrakt

OT skal være behjelpelig med å formidle tilbud om opplæring, arbeid eller kompetansefremmende tiltak, eventuelt en kombinasjon av disse. Opplæringen skal så langt som mulig føre fram til studiekompetanse yrkeskompetanse eller grunnkompetanse.

OT samarbeider med fylkeskommunale, kommunale og statlige instanser som også har ansvar for ungdom.

Kontaktinformasjon til OT-rådgiverne finner du her.

 

Vilbli.no 

Opplæringsloven § 3-6. Oppfølgingstjenesten

Forskrift til opplæringsloven kap. 13: Oppfølgingstjenesten