Om oss

Kompetanse Aust-Agder er en egen virksomhet i Aust-Agder fylkeskommune. Vi bistår unge og voksne i forhold til å gjennomføre videregående opplæring Vi er først og fremst en leverandør av tjenester til enkeltpersoner, men ønsker også å være en kompetansepartner til skoler, bedrifter, NAV og partene i arbeidslivet. Vår overordnede målsetting er å bidra til økt gjennomføring av videregående opplæring for unge og voksne samt sikre arbeids- og næringsliv tilgang til godt kvalifisert arbeidskraft.

Kompetanse Aust-Agder leverer de lovpålagte, fylkeskommunale oppfølgingstjenester (OT) overfor ungdom som har rett til videregående opplæring, men som i dag ikke er i en opplæringssituasjon. Vi tilbyr gratis, individuelle karriereveiledningstjenester til unge og voksne samt at vi administrerer og legger til rette for videregående opplæring for voksne.