Karriereveiledning

Vi kan hjelpe deg med veiledning når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere.

Karriereveiledning er et tilbud til deg som ønsker hjelp til å strukturere og planlegge din utdanning og yrkesvei.

Karriereveiledning handler om hjelp til å reflektere over interesser, ferdigheter og til å finne ut hva som virker motiverende. Målet for samtalen er å bli bevisst egen kompetanse – for på den måten se de mulighetene som finnes i utdanningssystemet og arbeidslivet.