Bestill veiledningstime

Hvordan bestille karriereveiledning, opplæring og realkompetansevurdering?

Vi ønsker at du gjør dette ved å registrere deg på vigo.no

Husk å trykke på knappen med videregående opplæring for voksne/realkompetanse:

På vigo.no siden vil du kunne søke om veiledning, opplæring (videregående skole for voksne) og realkompetansevurdering.

På siste side ved registrering er det viktig å krysse av for ønsket tjeneste og sluttkompetanse:

Når vi mottar søknaden vil vi kontakte deg pr. telefon eller e-post for nærmere avklaring og samtale. Vi forsøker å gjøre dette i løpet av 2 til 3 uker etter mottatt søknad.

Lykke til!