Voksenopplæringstilbudet 2020-21

Søknadsfrist for skoleåret 2020/21 er 01.03.20 og du kan søke om dette på www.vigo.no. Det vil ikke bli avklart hvilke opplæringstilbud vi kan tilby før etter søknadsfrist. Nedenfor kan du se vårt tilbud for skoleåret 2019/20.

Foto: Jan Aabø

Videregående opplæring for voksne

Søk på: www.vigo.no  (videregående opplæring for voksne/realkompetansevurdering)

 

Studiekompetansefag:

Generell studiekompetanse etter 23/5 regelen - 6 fag; norsk, engelsk, matte, naturfag, samfunnsfag og historie:

Undervisningen vil foregå ved Arendal videregående skole og du kan velge mellom følgende;

 • Ettårig løp- dagtid eller kveldstid 
 • Toårig løp for minoritetsspråklige ( engelsk og norsk over to år ) krav om botid på mindre enn 6 år

 

Yrkesfaglige utdanningsprogram:

Opplæring vil bli tilbudt på Vg1 og Vg2 over to skoleår på dagtid.

Helsearbeiderfaget

 • Dahlske videregående skole (Grimstad)
 • Sam Eyde videregående skole (Arendal)
 • Tvedestrand og Åmli videregående skole (Tvedestrand)
 • Setesdal videregående skole (Evje og Hornnes)

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

 • Sam Eyde videregående skole (Arendal)
 • Setesdal videregående skole (Evje og Hornnes)

Kokkfaget

 • Sam Eyde videregående skole (Arendal)

Institusjonskokkfaget

 • Sam Eyde videregående skole (Arendal)

Vei – og anleggsfaget

 • Sam Eyde videregående skole (Arendal)

Tømrerfaget

 • Sam Eyde videregående skole (Arendal)

Logistikkfaget

 •  1.år Risør videregående skole (Risør), 2. år: Sam Eyde videregående skole (Arendal)

 Generell informasjon:

 • Undervisningen starter i midten av august 2019
 • Opplæringen er gratis og igangsettes under forutsetning av tilstrekkelig antall søkere
 • Det tas forbehold om endring av utdanningssted
 • Det kan bli aktuelt å tilby eksamensforberedende kurs for praksiskandidater
 • Du kan også søke om realkompetansevurdering på videregående opplæringsnivå
Etter du har søkt opplæring eller realkompetansevurdering på www.vigo.no , vil du få tilbud om en veiledningssamtale på Kompetanse Aust -Agder