Samtaler i Risør

Karrieresamtaler i Risør høsten 2019

Kompetanse Aust-Agder tilbyr gratis individuell karriereveiledning til alle over 19 år i Aust-Agder.

 

Vårt kontor er i Grimstad, men vi vil ha samtaler ved NAV Risør følgende dager i høst;

 

•Onsdag 28. august
•Onsdag 18. september
•Onsdag 23. oktober
•Onsdag 20. november
•Onsdag 18. desember

 

Aktuelle tema og avklaring i en slik samtale kan være;

•Voksenopplæringstilbud ved videregående skole
•Realkompetansevurdering
•Informasjon om fagbrev og praksiskandidatordningen
•Generell informasjon om utdanning
•Karriereveiledning med bruk av det anerkjente karrieverktøyet work-interest explorer

 

Dersom du synes detter er interessant kan du ta kontakt med din NAV-veileder eller direkte med karriereveileder

Håvard Røiseland, tlf 93298732, havard.roiseland@austagderfk.no.

 

Du kan også registrere deg på www.vigo.no og du vil ta bli kontaktet for en nærmere samtale.

 

Se ellers vår nettside www.austagderfk.no/kompetanse-aust-agder