Nytt praksiskandidatkurs 2018/19

Fagbrev som helsefagarbeider

 

Kompetanse Aust-Agder starter kurs for praksiskandidater innen helsfag for søkere med ansettelsesforhold i en av kommunene i Aust-Agder.

Opplæringen vil foregå ved Dahlske videregående, mandager kl.09.00-14.20

Oppstart 27.august 2018

Kontaktpersoner ved skolen vil være Anne Tveit Kalvehagen tlf 95108123 ( anne.kalvehagen@dahlske.vgs.no ) og Monica Øgård, tlf 41213047 ( monica.ogard@dahlske.vgs.no )

Kontaktpersoner ved Kompetanse Aust-Agder er Trine Nilsen tlf. 90672110 ( trine.nilsen@austagderfk.no ), Anne Kjørholt tlf. 91159194 ( anne.kjorholt@austagderfk.no )

Søknadsfrist 25.juni 2018

Det må søkes på www.vigo.no med MinID eller Bank ID. Klikk på bildet voksenopplæring/realkompetansevurdering og skriv "praksiskandidatkurs i søknadens merknadsfelt

Dokumentasjon på ansettelsesforhold sendes innen søknadsfrist til kontaktpersoner ved Kompetanse Aust-Agder

Velkommen som søker!