Praksiskandidatkurs skoleåret 2019/20

Det blir også dette året arrangert teoriforberedende kurs til tverrfaglig VG3-eksamen innen helsefag.

Voksenopplæring

Helsefagarbeider

Praksiskandidatkurs skoleåret 2019/2020

Kurset er for de med ansettelsesforhold i en kommune i Aust-Agder.

Opplæring på Dahlske videregåendeskole i Grimstad.Kurset er gratis!

Tidspunkt for undervisning skoleåret 2019/2020:

Mandager fra kl. 09.00–14.20

Søknadsfrist: 21. juni 2019

Oppstart: 26. august 2019

Det må søkes på www.vigo.no med MinID eller
Bank ID. Klikk på bildet «Søknad for voksne/
realkompetanse». Skriv «praksiskandidatkurs»
i søknadens merknadsfelt.
Dokumentasjon på ansettelsesforhold sendes senest
21. juni på e-post til anne.kjorholt@austagderfk.no
eller trine.nilsen@austagderfk.no
Merk at søkere får svar på sin søknad i august.

Kontaktpersoner:


Anne Tveit Kalvehagen, Dahlske videregående skole
Telefon: 951 08 123
E-post: anne.kalvehagen@dahlske.vgs.no

Monica Øgård, Dahlske videregående skole
Telefon: 412 13 047
E-post: monica.ogard@dahlske.vgs.no

Anne Kjørholt, Kompetanse Aust-Agder
Telefon: 911 59 194E-post-anne.kjorholt@austagderfk.no

Trine Nilsen, Kompetanse Aust-Agder
Telefon 90672110