Praksiskandidatkurs skoleåret 2019/20

Det er fortsatt ledig plass ved kurset! Har du et ansettelsesforhold ved en av våre kommuner innen helsefag, og ønsker fagbrev, ta kontakt med oss snarest!

Voksenopplæring

Helsefagarbeider

Det blir også dette året arrangert teoriforberedende kurs til tverrfaglig VG3-eksamen innen helsefag.

Praksiskandidatkurs skoleåret 2019/2020

Kurset er for de med ansettelsesforhold i en kommune i Aust-Agder.

Opplæring på Dahlske videregåendeskole i Grimstad.Kurset er gratis!

Tidspunkt for undervisning skoleåret 2019/2020:

Mandager fra kl. 09.00–14.20

Søknadsfrist: 21. juni 2019

Oppstart: 26. august 2019

Det må søkes på www.vigo.no med MinID eller
Bank ID. Klikk på bildet «Søknad for voksne/
realkompetanse». Skriv «praksiskandidatkurs»
i søknadens merknadsfelt.
Dokumentasjon på ansettelsesforhold sendes senest
21. juni på e-post til anne.kjorholt@austagderfk.no
eller trine.nilsen@austagderfk.no
Merk at søkere får svar på sin søknad i august.

Kontaktpersoner:


Anne Tveit Kalvehagen, Dahlske videregående skole
Telefon: 951 08 123
E-post: anne.kalvehagen@dahlske.vgs.no

Monica Øgård, Dahlske videregående skole
Telefon: 412 13 047
E-post: monica.ogard@dahlske.vgs.no

Anne Kjørholt, Kompetanse Aust-Agder
Telefon: 911 59 194E-post-anne.kjorholt@austagderfk.no

Trine Nilsen, Kompetanse Aust-Agder
Telefon 90672110