Trenger du hjelp til søknad om skole?

Er du mellom 16 og 21 år, utenfor videregående opplæring , bor i Aust Agder og har ungdomsrett?