Fagbrev som anleggsgartner

Robert fikk fagbrev som praksiskandidat i anleggsgartnerfaget

Foto: Vigdis Guttormsen

Robert Siang er strålende fornøyd med å bestått fagprøven som anleggsgartner i forrige uke.

Veien til fagbrev startet for ett år siden, da han tok kontakt med Kompetanse Aust-Agder for en kartlegingssamtale. Det viste seg da at han innfridde kravet til relevant praksis på minst 60 måneder, siden han har jobbet som ufaglært ved Oveland Utemiljø siden 2011.

Planen videre ble å melde seg opp til tverrfaglig eksamen som privatist våren 2019. Siden han hadde voksenrett kunne vi bistå ham med opplæring/undervisning ved Tvedestrand vg, avdeling Holt før eksamen. Han forteller at denne opplæringen var svært nyttig og morsom, og han bestod prøven med glans!

Fagprøven ble gjennomført en uke i november hvor oppgaven var å legge steinheller og en ledelinje for svaksynte ved et parkanlegg i Arendal.

Robert avslutter med å fortelle at arbeidsgiver er svært fornøyd med at han nå har fått fagbrev!