Praksiskandidat - oppmelding til fag- eller svenneprøve

Opplæringsloven gir praksiskandidater rett til å gå opp til fag-/svenneprøve uten å ha vært lærling.

Krav til praksiskandidater som melder seg til fagprøve

 * Som praksiskandidat må en i de fleste fag dokumentere minst 60 måneder (tilsvarende 100 % stilling) allsidig og relevant praksis i faget.

* Kravet til teori er dokumentasjon på bestått sentralgitt tverrfaglig eksamen i faget på vg3 nivå. Les mer om tverrfaglig eksamen for praksiskandidater. Her finner du veileder til den skriftlige eksamen: 

Teorien må være bestått og praksisen godkjent før fag-/svenneprøve kan gjennomføres.

Det er målene i læreplanen for faget som er utgangspunktet for å kunne vurdere praksis.

Det er viktig at kandidaten kjenner læreplanen for vg3, og sikrer at alle kompetansemålene er nådd innen oppmelding til fagprøve. Vi anbefaler å bruke opplæringsbok/veilederbok hvis den er tilgjengelig i deres fag.

Praksis må dokumenteres med CV og bekreftelse fra den enkelte arbeidsgiver, og må inneholde informasjon om arbeidsoppgaver, tidsrom for ansettelse, stillingsprosent, evt. timetall.

Reelevant skolegang i faget kan etter gjeldene forskrift gi godskriving i kravet til praksis. For å få godskriving kreves det at kurset er fullført og bestått i alle obligatoriske fag. Maksimal godskriving for skolegang vil i de fleste fag være 24 måneder. Praksiskandidater som er klare til å avlegge praktisk prøve, bør kontakte arbeidsgiver og spørre om de kan være behjelpelig med avvikling av fagprøven.

Når praksiskravene er oppfylt, sender du attestene og kompetansebeviset for bestått tverrfaglig eksamen til Fagopplæring i Aust-Agder sammen med utfylt oppmeldingssskjema.

Oppmeldingsskjema for praksiskandidater

Du kan regne ut hvor mye praksis du har selv ved hjelp av denne PRAKSISKALKULATOREN . 

(Safari, Firefox og eldre versjoner av Exporer støtter ikke utfylling av skjema).

Læreplanen i det aktuelle lærefaget kan du finne på www.udir.no 

Vurderingskriterier i de ulike fag finner du her.

Dersom oppmeldingen godkjennes av seksjon fagopplæring vil du motta en faktura på prøveavgift. Prøveavgiften for 2019 er kr. 951,- for førstegangsprøve og kr. 1905,- for andregangsprøve. Når den er registrert betalt blir din oppmelding sendt til leder av prøvenemnda for ditt fag. 

Deretter vil du motta brev fra seksjon fagopplæring hvor vi ber deg ta kontakt med leder av prøvenemnda. Prøvenemnda for faget godkjenner prøvested og legger opp fagprøven for den enkelte kandidat ut fra læreplanen i faget.

Praksiskandidater må forholde seg til det regelverket som gjelder når de skal opp til prøven. Fagopplæring Aust-Agder, må derfor ta forbehold om endringer av regelverket.

In english 

Voksne har fra og med det året de fyller 25 år, rett til videregående opplæring dersom de ikke har fullført dette tidligere.