Opplæringskontor i Aust-Agder

Her finner du en oversikt over opplæringskontorene i Aust-Agder og deres medlemsbedrifter

Opplæringskontoret for Bygg- og anleggsfag i Aust-Agder - OKAB dekker fagene anleggsgartnerfaget, tømrerfaget, murerfaget, anlegsmaskinførerfaget, rørleggerfaget, malerfaget, feierfaget, glassfaget, trevare- og bygginnredningsfaget, ventilasjon- og blikkenslagerfaget.

Opplæringskontoret for Bilfagene i Aust-Agder dekker fagene bilfaget lette kjøretøy og bilfaget tunge kjøretøy. Motormekanikerfaget, motorsykkelfaget, bilskadefaget, hjulutrustningfaget, billakkererfaget og reservedelsfaget. Er også godkjent for lærefagene fra vg2 industriteknikk samt butikkfaget og kontorfaget.

Opplæringskontoret for elektrofagene i Aust-Agder - ELFO dekker fagene elektrikerfaget, energimontørfaget, energioperatørfaget, elektroreparatørfaget, automatikerfaget, tavlemontørfaget, telekommunikasjonfaget, viklerfaget og transformatormontørfaget.

Opplæringskontoret for Resepsjon-, Restaurant- og Matfag i Aust-Agder har lærlinger i resepsjonsfaget, kokkfaget, institusjonskokkfaget, bakerfaget, konditorfaget og servitørfaget. Kontaktinformasjon: Jørn Brødholt, Postboks 1604 Stoa,4857 Arendal, Telefon 38 61 80 96
Mobil 90191498, e-post: jorn_brod@hotmail.com

Opplæringskontorene i restaurant- og matfag - andre fylker

Opplæringskontoret for Offentlig sektor i Agder (OKOS) dekker fagene helsearbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, ambulansefaget, IKT-servicefaget og kontor - og administrasjonsfaget

Setesdal opplæringskontor dekker fagene helsearbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, aktivitørfaget, IKT-servicefaget og kontor- og administrasjonsfaget. Kontaktperson er Maria Homdal  tlf. 99719334. E-post: post@setesdalopplaring.no 

Opplæringskontoret for Transportfagene i Aust-Agder dekker fagene yrkessjåførfaget, logistikkfaget og gjenvinningsfaget. 

Agder opplæringskontor for landbruksmaskinmekaniker/anleggsmaskinmekaniker mekaniker dekker fagene landbruksmaskinmekanikerfaget og anleggsmaskinmekanikerfaget. Kontaktperson: Torkild Hadland tlf. 91384793, e-post: toha49@vaf.no

Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk i Agder - BYGGOPP dekker fagene tømrerfaget, murerfaget, betongfaget, asfaltfaget, vei- og anleggsfaget, anleggsmaskinførerfaget, anleggsgartnerfaget og anleggsmaskinmekanikerfaget.

Opplæringskontoret for Anleggs- og Bergfagene OKAB Agder dekker fagene anleggsmaskinførerfaget, anleggsmaskinmekanikerfaget, veg- og anleggsfaget, fjell- og bergverksfaget, steinfaget, asfaltfaget, skogfaget, anleggsgartnerfaget og gjenvinningsfaget.

Opplæringskontoret for Frisørfag i Agder dekker frisørfaget.

Opplæringskontoret for Mat og Servicefag Agder dekker fagene industriell matproduksjonsfaget, kjøttfagene. IKT-sevicefag, salgsfaget, sikkerhetsfaget, og kontor og administrasjonsfaget. Nettsidene her er midlertidig ute av drift. For kontakt med Opplæringskontoret: mat&service@kompetansehuset-agder.no el. tlf. 38 02 67 66 el. 46 93 66 74 

Opplæringskontoret for salgs- og matbransjen (KOM) dekker bland annet buttikkslakterfaget, pølsemakerfaget, slakterfaget og salgsfaget. 

Opplæringskontoret for treteknikkfagene i Agder dekker fagene trevare og bygginnredningsfaget, limtreproduksjonsfaget, trelastfaget, tredreierfaget og glassfaget.

Opplæringskontoret for Teknologifag i Agder - OTEK dekker fagene platearbeiderfaget, sveiserfaget, kulde -og varmepumpemontørfaget, industrimekanikerfaget, industrirørleggerfaget, automatiseringsfaget, automatikkmekanikerfaget, kjemiprosessfaget, labratorietfaget, plastmekanikerfaget, motormekanikerfaget, dimensjonskontrollfaget og stillasbyggerfaget.

EL-fagenes opplæringskontor for Sørlandet - EOSØR i Vest-Agder dekker fagene elektrikerfaget og automatikerfaget.

Fagopplæring Sør -  Fagopplæring sør er et tverrfaglig opplæringskontor og dekker hele Agder innen helse og oppvekstfagene i privat sektor. Se vår nettside for mer informasjon også om andre fagområder vi dekker.Gjennom våre ansatte og innleide personell har vi et bredt erfaringsgrunnlag til å håndtere de fagene vår bedrifter ønsker

Trhå - Tradisjonshåndverk opplæringskontor og kompetansesenter 

Baker og konditorbransjens opplæringskontor