Medarbeidere ved Fagopplæring Aust-Agder

Fagopplæring Aust-Agder er en virksomhet i Aust-Agder fylkeskommune. Her arbeider 6 rådgiver og en konsulent og seksjonen ledes av fagopplæringssjefen.

Fagopplæring Aust-Agder ledes av Heidi Tveide.

Heidi Tveide er Fagopplæringssjef i Aust-Agder

Dag Roland er rådgiver og har fagansvar for følgende utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk. Ansvar for kontakten med opplæringskontorene OKAB Agder og Byggopp. Kvalitetsutviklingsarbeid, kvalitetssikring/godkjenning av kontrakter. Sekretær for yrkesopplæringsnemnda.

Elin Grønås er rådgiver med fagansvar for følgende utdanningsprogram:  Teknikk og industriell produksjon (ikke bilfag og landbruk/anleggsmaskinmekaniker) og Helse- og oppvekstfag.  Ansvaret for kontakten med opplæringskontorene OTEK, Opplæringskontoret for offentlig sektor i Agder  og Setesdal opplæringskontor. Vilbli-ansvarlig og Web-ansvarlig.

Tone Barbro Loftesnes er rådgiver og har fagansvar for følgende utdanningsprogram: Elektrofag, Restaurant- og matfag, og Teknikk og industriellproduksjon (bare bilfagene). Ansvaret for kontakten med Opplæringskontorene ELFO, EOSØR, Opplæringskontoret for Resturant- og matfag, Opplæringskontoret for salgs- og matbransjen (KOM)  og Opplæringskontoret for bilfagene i Aust-Agder. Ansvar for opplæring av instruktører og prøvenemnder.Teoriopplæring for lærlinger.

John Husebø er rådgiver og har fagansvar for følgende utdanningsprogram: Naturbruk, Service- og samferdsel, design og håndverk og mediefag, og fagene landbruksmekaniker og anleggsmekaniker. Ansvaret for kontakten med opplæringskontorene Mat- og servicefag, Opplæringskontoret for Transportfag, Agder opplæringskontor og Opplæringskontoret for frisørfag.  Han er kontaktperson til Oppfølingstjenesten/PPT/NAV og rådgiverforum.

Mette Garsjø Simonsen er rådgiver og har ansvar for tilskudd til lærebedrifter/opplæringskontor, koordinering av formidlingsprosessen, utstede vitnemål/kompetansebevis , registrering i Vigo og systemansvarlig i Vigo.

Leif Jonassen er rådgiver og har ansvar for følgende utdanningsprogram: Bygg- og anleggstreknikk. Ansvaret for kontakten med opplæringskontorene OKAB Aust-Agder og Agder tresenter. Oppfølging av tiltak/stimuleringsmidler, hospiteringsprosjektet og "Bedre forberedt".

Torunn Olsen er konsulent og har ansvar for oppmeldinger til fagprøve, lærekontrakter og vitnemål/kompetansebevis for fagprøve/svenneprøve, utskrift av fag- og svennebrev, prøveavgift for praksiskandidater, arbeidsflyten til lånekassen, fag- og svennebrevutdelingen (svennepromosjonen) og veileder for lærling.

Celine Stensvand er lærling i kontor- og administrasjon og har følgende arbeidsoppgaver: Konferanser/samlinger, utsending av lærekontrakter og vitnemål/kompetansebevis for avlagte fagprøve/svenneprøve, fag- og svennebrevutdelingen (svennepromosjonen), medlem av Yrkesopplæringsnemnda, og har diverse forefallende oppgaver.