Medarbeidere ved Fagopplæring Aust-Agder

Fagopplæring Aust-Agder er en virksomhet i Aust-Agder fylkeskommune. Her arbeider 6 rådgiver og en konsulent og seksjonen ledes av fagopplæringssjefen.

Fagopplæring Aust-Agder ledes av Heidi Tveide.

 

Dag Roland er Fagopplæringssjef i Aust-Agder 

Elin Grønås er rådgiver med fagansvar for følgende utdanningsprogram:  Teknikk og industriell produksjon (ikke bilfag og landbruk/anleggsmaskinmekaniker) og Helse- og oppvekstfag (ikke barne- og ungdomsarbeiderfaget). Ansvaret for kontakten med Opplæringskontoret for teknologifag i Agder og  Opplæringskontoret for offentlig sektor i Agder. Hovedansvar for ordningen "fagbrev på jobb", Vilbli-ansvarlig og Web-ansvarlig. Sekretær for yrkesopplæringsnemnda

Tone Barbro Loftesnes er rådgiver og har fagansvar for utdanningsprogrammene Elektrofag, Restaurant- og matfag, og Teknikk og industriellproduksjon (bare bilfagene). Ansvaret for kontakten med Opplæringskontorene ELFO, EOSØR, Opplæringskontoret for Resturant- og matfag, Opplæringskontoret for salgs- og matbransjen (KOM)  og Opplæringskontoret for bilfagene i Aust-Agder. Ansvar for opplæring av instruktører og prøvenemnder.

John Husebø er rådgiver og har fagansvar for utdanningsprogrammene  Service- og samferdsel og og mediefag. Ansvaret for kontakten med opplæringskontorene Mat- og servicefag, Opplæringskontoret for Transportfag. Han er kontaktperson til Oppfølingstjenesten/PPT/NAV og rådgiverforum. 

Mette Garsjø Simonsen er rådgiver og har ansvar for tilskudd til lærebedrifter/opplæringskontor, koordinering av formidlingsprosessen, utstede vitnemål/kompetansebevis , registrering i Vigo og systemansvarlig i Vigo.

Leif Jonassen er rådgiver og har ansvar for utdanningsprogram Bygg- og anleggstreknikk. Ansvaret for kontakten med opplæringskontorene OKAB Aust-Agder og Agder tresenter. Oppfølging av tiltak/stimuleringsmidler, skole/yrkeskonkurranser og "Bedre forberedt". Hovedansvar i datasystemet qlikview.

Torunn Olsen er konsulent og har ansvar for oppmeldinger til fagprøve, lærekontrakter og vitnemål/kompetansebevis for fagprøve/svenneprøve, utskrift av fag- og svennebrev, prøveavgift for praksiskandidater, arbeidsflyten til lånekassen, fag- og svennebrevutdelingen (svennepromosjonen) og veileder for lærling.

Celine Stensvand er lærling i kontor- og administrasjon og har følgende arbeidsoppgaver: Konferanser/samlinger, utsending av lærekontrakter og vitnemål/kompetansebevis for avlagte fagprøve/svenneprøve, fag- og svennebrevutdelingen (svennepromosjonen), medlem av Yrkesopplæringsnemnda, og har diverse forefallende oppgaver.

Anne-Elisabeth Næs er rådgiver og har ansvaret for internasjonasjonalisering for lærlinger og instruktører. 

Karsten Haglund er rådgiver og har fagansvar for utdanningsprogrammet Design og håndverk. Han har ansvar for lærefagene barne- og ungdomsarbeiderfaget og landbruk- og anleggsmaskinmekanikerfaget.  Ansvar for kontakten med opplæringskontoret for frisørfag, Agder opplæringskontor, Byggopp og Setesdal opplæringskontor.  Teoriopplæring for lærlinger. 

Line Stebekk er rådgiver og har ansvar for utdanningsprogrammet naturbruk. Hun har ansvar for oppfølging av enkeltstående lærebedrifter og hovedansvar for oppfølging av samfunnskontraktene. Ansvar for kontakt med formidligskoordinatorene ved skolene.