Formidling til læreplass

All søkning til læreplass i bedrift skjer på nettstedet vigo.no.

På nettstedet vilbli.no finner du informasjon om hvordan du registrerer søknaden din. Les mer på vil bli.no

Registrere søknad på VIGO

Du registrerer søknaden din på nettstedet www.vigo.no som er åpent nesten hele døgnet frem til søknadsfristen 1. mars, og for lærlinger/lærekandidater med behov for særskilt tilrettelegging i bedrift er søknadsfristen 1. februar.

På VIGOs startside bruker du elektronisk ID for å logge deg inn.

Les om registrering av søknad på vilbli.no

På det elektroniske søknadsskjemaet er det forklaringer om hvordan du fyller det ut.

Dersom du likevel lurer på noe kan du spørre rådgiveren på din skole. Dersom du ikke er elev kan du ta kontakt med inntakskontoret.

Vedlegg til søknad om særskilt prioritert utdanningsprogram/individuell vurdering, eller ordinært inntak med tilleggsopplysninger kan du lese mer om her.

Her finner du vedlegget bekreftelse på fortrinn til læreplass.

Dersom du vil søke læreplass i forsvaret er søknadsfristen 15.februar. Gå inn på www.forsvaret.no for å søke og lese mer. 

Er du garantert å få læreplass?

- Det er lærebedriften som avgjør hvem de velger å ta inn som lærling, så du har ingen garantier for å få læreplasss. Det er derfor viktig at du selv er aktiv og forsøker å få kontakt med bedrifter hvor du kan tenke deg å være lærling.

- Hvis du har rett til videregående opplæring og står uten tilbud om læreplass når formidlingen avsluttes, kan du få tilbud om alternativ opplæring i skole i et lærefag som bygger på det Vg2 du har gjennomført. Du kan også bli tilbudt opplæring i skole i andre fylker. Opplæringen i skole avsluttes vanligvis med praktisk fag- eller svenneprøve, evnt. kompetanseprøve.

- Hvis du takker nei til tilbud fra en lærebedrift, har du ikke krav på tilbud om ny læreplass eller tilbud om opplæring i skole samme skoleår.

Egeninnsats

- For å få læreplass bør du være aktiv mot bedriftene for selv å skaffe deg læreplass. Dette fordi det er bedriften selv som avgjør hvem som innkalles til intervju og hvem som skal få læreplass.

- Ta gjerne direkte kontakt med de bedrifter du ønsker læreplass ved. Kontakt bedrifter tidlig. Det øker muligheten for læreplass. Det er flest læreplasser ledig på våren.

- Det fleste elever er utplassert i bedrift under faget yrkesfaglig fordypning (YFF) Dette er en god anledning til å vise deg frem for en bedrift. Du bør spørre om muligheter for læreplass i bedriften.

- Du finner lenker til oversikt over opplæringskontor i Aust-Agder. Noen av disse har oversikt over godkjente opplæringsbedrifter i aktuelle lærefag. Opplæringskontorene får tilsendt liser over søkere og karakterutskrifter.

- Du kan også være aktiv mot bedrifter i andre fylker.

- Det er spesielt viktig at du er tilgjengelig på telefon og e-post under formidlingsperioden. Bedriftene tar kontakt med deg hvis de ønsker intervju. Fagopplæring Aust-Agder vil i løpet av formidlingprosessen ha kontakt med deg.

 Film - lærling