Mobbeombud

Hva kan mobbeombudet hjelpe deg med?

Jan Aabøe/AAfk

Elev - og lærlingombudet er også mobbeombud og til for deg hvis du opplever å bli krenket eller ser at andre har det vanskelig og lurer på hva du skal gjøre. Det gjelder både deg som er elev eller lærling. Du kan kontakte meg for en prat eller for å få informasjon og hjelp til å komme videre i situasjonen du er i.

Jeg vil så langt som mulig bidra til at miljøet er bra der du er. Forebyggende arbeid er svært viktig og er en del av alt jeg gjør som elev - og lærlingombud fra elevrådsskolering til klassebesøk. Alle lærlinger og elever i videregående opplæring skal ha det bra i hverdagen. Vi må stå sammen for å skape et godt miljø. Du, din lærer/veileder eller andre aktører kan kontakte meg hvis de vil jeg skal besøke klassen, skolen eller bedriften.

Det er lurt å tenke gjennom hvordan vi oppfører oss mot hverandre og hva vi kan gjøre for å inkludere og ta vare på hverandre. Vår måte å møte medmennesker på er svært avgjørende. Det er viktig at akkurat du er med på å bidra til et godt skole- og arbeidsmiljø. Vi yter best når vi har det kjekt.

Det er mange ulike områder som kan oppleves vanskelig. Det er ikke en fasit på hva som er mobbing eller ikke. Det er din opplevelse og hvordan du har det inni deg som er viktig.

Jeg har taushetsplikt og det er ingenting av det du forteller meg som formidles til andre uten ditt samtykke.

Lurer du på hvordan en klage skal formuleres - les om det under punktet "Skolemiljøet."

I år som i fjor skal den skolen som har vist særlig stor innsats for å forebygge og bekjempe mobbing kåres. Følg med over sommeren slik at du kan nominere den skolen du syns fortjener prisen på 50 000 kroner, diplom og heder og ære. Pengene skal brukes til elevmiljøtiltak på skolen. Du kan kontakte meg hvis du lurer på hvordan du kan nominere en skole.

Les mer om mobbing her