Lærlingens plikter

Læreforholdet er en avtale mellom deg og bedriften/opplæringskontoret. Det er ditt ansvar å overholde din del av avtalen. Her kan du lese mer om hva som forventes av deg.

Jan Aabøe/AAfk

Møt presis

- Å komme for sent gjentatte ganger regnes som ureglementert fravær

Vær opplagt og positiv

- Du skal medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold.

Vær interessert og ta ansvar for egen læring

 - Som lærling/lærekandidat skal du delta aktivt i både opplæringen og verdiskapningen i lærebedriften. Du har krav på å få den opplæringen som læreplanen eller den individuelle opplæringsplanen fastsetter, men du har samtidig plikt til å delta aktivt for å nå opplæringens mål og til å delta i planleggingen og vurderingen av ditt eget læringsarbeid. Det betyr at du har plikt til å si fra nå den opplæringen du får ikke fører til at du når læreplanmålene.

Følg reglene på din arbeidsplass – både de skrevne og uskrevne

 - Bedriften skal gi deg innføring i reglene, men det er viktig at du spør hvis det er regler du er usikker på. Mange bedrifter har krav til sikkerhetsrutiner. Andre uskrevne regler kan omhandle oppførsel, hygiene, klesdrakt etc. Vær oppmerksom på reglene og følg dem hele læretiden din.

Gi beskjed ved fravær

- Du skal ha høy terskel for ikke å møte på jobb. Er det ikke mulig for deg å komme, skal du ha avtale om hvem du ringer for å gi beskjed.

  • Husk å levere egenmelding/ legeerklæring ved sykdom
  • Søk om når du kan ta ut ferie
  • Søk om velferdspermisjon om du må være borte pga. tannlegetime, legetime, flytting, begravelse, lesedager til eksamen etc. Hvis du ikke gir beskjed i · forkant, regnes det som ureglementert fravær.

Fag- og svenneprøve

- Du må møte til den fag-/svenneprøven lærebedriften melder deg opp til eller den kompetanseprøven det bestemmes at du skal avlegge.

Lojalitetsplikt / troskapsplikt

– Arbeidsgiveren din forventer at du tar hensyn til bedriftens interesser og må kunne stole på at du bevarer forretningshemmeligheter og overholder taushetsplikt.