For lærlinger/lærekandidater

Da er det viktig at du kjenner rettighetene dine og sier fra hvis de brytes. Du bør også være klar over hva som forventes av deg så du kan gjøre en god jobb i bedrtiften